Vad sysslar GRS mentor med?

Jag hjälper människor och företag att utvecklas, förändras och växa. Det innebär att jag sysslar med personlig utveckling, affärsutveckling och andlig utveckling. Jag skräddarsyr det du får utifrån vad just du behöver i den situation du befinner dig.

Jag undviker att låsa mig i ett speciellt fack, det är min bredd som ger mig stora möjligheter att hjälpa dig. De tjänster som ingår i min mix är mentor, coach, bollplank, konsult, rådgivare och vägledare.
En kort beskrivning av de olika tjänsterna finns på mina tjänster.

Läs Hur arbetar vi? och om Bengt som coach.

Du kan läsa feedback från klienter, vad är mina styrkor.

Tester

Här finns Är du redo för förändring? och Är du coachbar just nu?.

Kompletterande information

Du kan se vilka dokument jag använder.

Du kan läsa om GROW-modellen, coaching kontra terapi och om ICF kärnkompetenser.

Hur gå vidare?

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.