Den röda tråden i min verksamhet är att jag hjälper människor och företag att utvecklas, förändras och växa. Det går givetvis att mixa mina tjänster, kontakta mig så ser vi vad som passar just dig.

Coach
Som coach hjälper jag dig att beskriva nuläge, att sätta mål, att hitta en väg till målen och att uppfylla dina mål. Jag hjälper jag att fokusera på det som är viktigast för dig, i ditt yrkesliv och karriär eller i ditt privatliv. Du som klient bestämmer vilket ämne och vilket område av livet som coachingen ska gälla. Läs mer under Vad är coaching? och Olika typer av coaching.

Mentorcoaching
Detta är när man coachar en annan coach om dennes coaching. Ämnet är alltså bestämt från början. Läs mer under Mentorcoaching.

Mentor
Mentorskapet är inriktat på utveckling, både i yrket och som människa, lärande och utbyte av kunskap. Som mentor hjälper jag till med att vidga vyerna men du beslutar och styr din verksamhet. Läs mer under Mentor.

Bollplank
När du behöver någon utomstående och oberoende för att diskutera idéer, planer, strategier etc. Tjänsten är ofta ett komplement till någon av mina övriga tjänster.

Konsult
Jag har många års erfarenhet från IT-branschen. Tjänsten är vanligen som rådgivare men när det gäller WordPress har jag även fler tjänster.

Projektstöd
Coaching och andra insatser till projektledare, projektdeltagare eller projektgrupp för att få projektarbetet att fungera bättre. Läs mer: Projektledning och projekt

Talare
Jag var en av talarna på Øredev 2009, i spåret Aspects of Leadership. Mitt fokus har legat på annat sedan dess men nu är jag åter intresserad av möjligheter att göra presentationer. Lämpliga ämnen är coaching, mentorskap, ledarskap, projektarbete (framför allt så kallade “soft skills”) och personlig utveckling.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.