Omgiven av idioter

Både boken “Omgiven av idioter” och författaren Thomas Erikson har fått hård kritik. Böckerna i serien “Omgiven av” är storsäljare vilket tyvärr gör att hans kategoriska och förenklade uppdelning av folk i fyra färger får stort genomslag.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är mycket kritiska: Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018. VoF skriver “Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar. Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet.”

Magasinet Filter redovisar en kritisk granskning i artikeln Omgiven av idioti. Deras långa artikel inleds med texten “Med Omgiven av idioter har Thomas Erikson blivit en av landets populäraste föreläsare och författare. Han hävdar att man vetenskapligt kan sortera alla människor i olika färger – och att detta underlättar vår kommunikation. Forskningen säger precis tvärtom.” Magnus Lindwall, professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, säger om boken “Det är väldigt skickligt paketerat. En jättesnygg produkt. Men sanningen är att det inte är mer vetenskapligt än horoskop.”

I slutet av Filter-artikeln finns en intervju med Thomas Erikson. Där erkänner Thomas Erikson att han inte har någon akademisk examen inom beteendevetenskap och psykologi. “Jag arbetar med beteenden, och det är okej att kalla sig beteendevetare och arbeta inom ett väldigt brett yrkesområde som rör beteenden. Beteendevetare är ingen skyddad titel.” Thomas Erikson erkänner också att DISA-modellen inte bygger på någon vetenskaplig grund som är giltig i dag.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en kritisk artikel Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger. Den långa och läsvärda artikeln sammanfattas med texten “Att läsa Omgiven Av Idioter är underhållande, på samma sätt som det är underhållande att läsa horoskop. Däremot är den likvärdig med horoskop när det handlar om att förstå andra människor.” Artikeln avslutas med “du som läser Omgiven Av Idioter bör vara medveten om hur författaren har missförstått vad vetenskap är, att han använder retoriska trick, alternativt drar felaktiga logiska slutsatser, och att boken innehåller en hel del trams.”

Jag tycker att böckerna är läsvärda om man håller kritiken i minnet.

 • Människor är komplexa, ingen är enfärgad.
 • Metoden med fyra färger saknar vetenskapligt stöd, se det som ett mycket förenklat sätt att beskriva människor på.

Med andra ord, läs böckerna i “Omgiven av”-serien som underhållning, de är inga faktaböcker.

Läs också
Problemet med kategorisering
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. De vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Problemet med kategorisering

Vi vinner på att undvika att sätta etiketter och kategorier på folk inklusive på oss själva. Att sätta etiketter och kategorier begränsar oss och andra.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en artikel om DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor. Artikeln är en fortsättning på Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger.

Artikeln DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor består av två olika delar. Den första delen handlar om DISC-modellen som redovisar resultatet i fyra färger. Det intressanta i artikeln är andra delen som handlar om kategorisering och kontinuum. Jonas skriver:

Man upplever att färgsystemet är värdefullt och användbart eftersom det hjälper en att förstå andra människor. Här tänkte jag ta upp några problem med detta.

 • Det första handlar om kategorisering kontra kontinuum.
 • Det andra handlar om vad som händer med oss när vi blir kategoriserade, självuppfyllande profetior.
 • Det tredje handlar om vad som händer med oss när vi kategoriserar andra, observer-expectancy effect.

Big Five

Citat från Jonas artikel: “Den teori om personlighet som har mest vetenskaplig bäring i våra dagar, femfaktorteorin eller ”Big Five”, bygger på en modell där människor har fem olika personlighetsfaktorer, som presenteras som ett kontinuum. Man är alltså inte en personlighetstyp, utan man är mer eller mindre av en personlighetsfaktor. Man är exempelvis mer eller mindre extrovert, inte antingen eller extrovert.”

Läs mer:
Big Five personality traits
Det finns en kort text på svenska Femfaktorteorin

Fotnot
Vi människor har ett behov av etiketter/kategorier. Vår hjärna använder det för att lättare komma ihåg saker. Det gäller att använda få kategorier, skippa alla som är onödiga/irrelevanta, och använd kategorier som har bättre grund än de fyra färgerna.

Vad är ledarskap?

Det finns olika definitioner av vad ledarskap är. Jag gillar den här definitionen som stämmer med hur jag ser på ledarskap.

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.”
Så definierar organisationen Ledarna vad ledarskap är.

Texten kommer från Vad är ledarskap? Det är en klart läsvärd artikel.

Ledarskap förutsätter förtroende, i båda riktningarna, och väl fungerande relationer.

En ledare väljs nerifrån, medarbetarna litar på personen ifråga och väljer att följa.

En chef tillsätts uppifrån, oftast utan att medarbetarna får påverka. Det finns ingen automatik som gör att en chef blir en ledare.

I företag och organisationer finns ofta informella ledare. De syns inte i något organisationsschema, ändå är de mycket viktiga för att saker ska hända.

Största karriärfaktorn – öppna nätverk

För en månad sedan skrev jag om Öppna och stängda nätverk – var öppen!. Veckans Affärer skriver om betydelsen av öppna nätverk i Största karriärfaktorn – förklarar hälften av all framgång.

Att nätverkande är viktigt är ingen nyhet, men det är inte storleken som räknas utan öppenheten.

En studie av ledarskapsforskaren Robert Burt vid the University of Chicago Booth School of Business på analytiker, bankers och chefer från hela världen finner att upp mot hälften av all variation i deras mått på karriärframgång beror på skillnaden mellan att ha ett öppet eller slutet nätverk. Måttet för karriärframgång inkluderar lön, renommé, och befordringar.

Skillnaden mellan nätverkstyperna är att ett öppet nätverk präglas av länkar mellan människor från väldigt olika grupper, medan slutna nätverk består av länkar mellan människor som i hög grad delar samma nätverk och känner varandra.

Öppna och stängda nätverk – var öppen!

Chef skriver om Att vara spindeln i nätet viktigast för karriären. Det är en intressant artikel, nätverkande är bra för egen utveckling såväl som för karriär och att skaffa kunder. Artikeln pratar om två olika typer av nätverk, öppna (varierade) och stängda (personer som liknar dig själv). Vill man få vidgade vyer och nya impulser är det öppna nätverk som gäller. Stängda nätverk känns trygga men ger mindre eftersom alla i nätverket liknar varandra.

Jag tycker om deras definitioner av öppna nätverk.

Öppet nätverk: Ditt nätverk innehåller personer med olika bakgrunder och från olika branscher där du ofta fungerar som en länk mellan olika nätverkskluster.

Forskning visar att öppna nätverk har fördelar.

Studien från Chicagos universitet visar att människor med öppna nätverk var mer produktiva, hade bättre löneutveckling och en bättre personlig utveckling. Det räcker alltså med att ingå i ett öppet nätverk för att förbättra dina karriärsmöjligheter.

Du kan läsa mer i artikel hos Chef, deras sammanfattning är såhär:

En enkel förklaring till varför personer i öppna nätverk är mer framgångsrika är att personer i stängda nätverk ofta får höra samma idéer och enkelt kan bekräfta sina egna – medan du i ett öppet nätverk ständigt blir ifrågasatt och får olika förslag på idéer och projekt.

Fundera och agera

Hur ser ditt nätverkande ut, öppet eller slutet?

Vad kan DU göra för att stärka ditt befintliga nätverk?

Vad kan DU göra för att utöka ditt nätverk?

Problemet med att gilla sitt jobb för mycket

Idag dök två poster på temat “det kan bli för mycket av det goda” upp i mitt nyhetsflöde. Den första var Vd vid 19, utbränd vid 21. Artikeln handlar om högpresteraren Emanuel Nilsson som gick in i väggen redan vid 21 års ålder. I dag (23 år gammal) lär han andra att inte göra samma misstag som han.

Jag vill få högpresterande människor som jag att fatta konsekvenserna av att pressa sig själva för mycket. Jag var borta tusen timmar från jobbet när jag var sjuk. Hade jag satsat de timmarna förebyggande hade jag aldrig blivit dålig. Att investera i sitt eget välmående ger hög avkastning.

Den andra var Isabel Boltenstern är sjukskriven från tv som bygger på hennes bloggpost problemet med att gilla sitt jobb för mycket.

Båda har brunnit så mycket för det de gjorde att de missade alla varningssignaler och blev utbrända. Isabel har mycket bra punkter i sin bloggpost med lärdomar hon har fått av detta. Det är viktigt att kunna säga nej och att känna efter hur man mår.

Fyra överenskommelser med dig själv

Var sann i ditt tal

Låt ditt tal utmärkas av integritet.
Säg bara sådant som du menar.
Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra.
Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt

Ingenting som andra gör beror på dig.
Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar.
När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

Gör inte antaganden

Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill.
Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet.
Med enbart denna överenskommelse kan du fullständigt förändra ditt liv.

Gör alltid ditt bästa

Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte alltid detsamma när du är sjuk som när du är frisk.
Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger

Don Miguel Ruiz, Fyra grundstenar till ett bättre liv – din guide till personlig frihet

The Four Agreements

1. Be impeccable with your word.
2. Don’t take anything personally.
3. Don’t make assumptions.
4. Always do your best.
Läs mer: The Four Agreements

Goda råd från en hund

Om en hund var din coach kan du lära dig saker som dessa:

 • När någon du älskar kommer hem, spring alltid och möt dem.
 • Låt alltid känslan av frisk luft och vinden mot ditt ansikte vara anledning nog för extatisk lycka.
 • Bits inte när det räcker med att morra.
 • Låt andra veta när de inkräktar på ditt område.
 • Spring, hoppa och lek en stund varje dag.
 • Ta en tupplur då och då, och sträck alltid på dig innan du stiger upp.
 • Njut av uppmärksamhet och var inte rädd för andra människors beröring.
 • Om det är varmt ute, pausa ibland och lägg dig ner på rygg i gräset.
 • När du är glad, dansa runt och skaka på hela kroppen.
 • Oavsett hur ofta du får skäll – tjura inte. Spring tillbaka på en gång och bli sams istället.
 • Njut av den enkla glädjen i en promenad.
 • Var lojal.
 • Låtsas aldrig vara något du inte är.
 • Om det du vill ha ligger nedgrävt, gräv tills du hittar det.
 • När någon har en dålig dag – var tyst, sätt dig nära och erbjud tröst genom att bara vara.

Lätt att äta sig sjuk

Jag pratar ofta om att kost, motion och tillräckligt med sömn är grundstenar för ett bra liv. På facebook dök det idag upp en äldre artikel om kost och hälsa: Lätt att äta sig sjuk.

Knäckebröd, torrmjölk, ost, pizza, stek och coca cola har en sak gemensamt. Alla produkterna innehåller ämnen som misstänks hjälpa till att bereda vägen för flera stora kroniska sjukdomar, anser professor emeritus Stig Bengmark som forskar om matvanornas betydelse för hälsan.

Det är en mycket intressant artikel som fick mig att leta efter mer från Stig Bengmark. Här kommer det jag hittade:
bengmark.com | – feed the body, nourish the soul
Stig Bengmark – YouTube, några av hans föreläsningar
Stig Bengmark: Livsstil och hälsa – vad kan jag göra själv?, en lång artikel av Professor Stig Bengmark, tidigare verksam vid Lunds Universitet i Lund, numera gästprofessor i London.

« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑