Coaching har fokus på nutid och framtid, att definiera mål och framgångsfaktorer, att utreda hur klienten ska uppnå sina mål. Uppmärksamhet ligger på nutidens och framtidens möjligheter för att kunna koppla insikt till handling. Coaching är framtidsorienterad med fokus på handling och genomförande. Coachen är en samarbetspartner.

Terapi har fokus på dåtid, arbetar med svårigheter från det förflutna som påverkar individen idag, att diagnostisera och lindra symptom, att utröna varför. Uppmärksamhet ligger på tidigare “skador” för att främja insikt och därmed tillfrisknande. Terapeuten är expert.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.