Det finns olika definitioner av vad ledarskap är. Jag gillar den här definitionen som stämmer med hur jag ser på ledarskap.

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.”
Så definierar organisationen Ledarna vad ledarskap är.

Texten kommer från Vad är ledarskap? Det är en klart läsvärd artikel.

Ledarskap förutsätter förtroende, i båda riktningarna, och väl fungerande relationer.

En ledare väljs nerifrån, medarbetarna litar på personen ifråga och väljer att följa.

En chef tillsätts uppifrån, oftast utan att medarbetarna får påverka. Det finns ingen automatik som gör att en chef blir en ledare.

I företag och organisationer finns ofta informella ledare. De syns inte i något organisationsschema, ändå är de mycket viktiga för att saker ska hända.