Chef skriver om Att vara spindeln i nätet viktigast för karriären. Det är en intressant artikel, nätverkande är bra för egen utveckling såväl som för karriär och att skaffa kunder. Artikeln pratar om två olika typer av nätverk, öppna (varierade) och stängda (personer som liknar dig själv). Vill man få vidgade vyer och nya impulser är det öppna nätverk som gäller. Stängda nätverk känns trygga men ger mindre eftersom alla i nätverket liknar varandra.

Jag tycker om deras definitioner av öppna nätverk.

Öppet nätverk: Ditt nätverk innehåller personer med olika bakgrunder och från olika branscher där du ofta fungerar som en länk mellan olika nätverkskluster.

Forskning visar att öppna nätverk har fördelar.

Studien från Chicagos universitet visar att människor med öppna nätverk var mer produktiva, hade bättre löneutveckling och en bättre personlig utveckling. Det räcker alltså med att ingå i ett öppet nätverk för att förbättra dina karriärsmöjligheter.

Du kan läsa mer i artikel hos Chef, deras sammanfattning är såhär:

En enkel förklaring till varför personer i öppna nätverk är mer framgångsrika är att personer i stängda nätverk ofta får höra samma idéer och enkelt kan bekräfta sina egna – medan du i ett öppet nätverk ständigt blir ifrågasatt och får olika förslag på idéer och projekt.

Fundera och agera

Hur ser ditt nätverkande ut, öppet eller slutet?

Vad kan DU göra för att stärka ditt befintliga nätverk?

Vad kan DU göra för att utöka ditt nätverk?