Både boken “Omgiven av idioter” och författaren Thomas Erikson har fått hård kritik. Böckerna i serien “Omgiven av” är storsäljare vilket tyvärr gör att hans kategoriska och förenklade uppdelning av folk i fyra färger får stort genomslag.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är mycket kritiska: Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018. VoF skriver “Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar. Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet.”

Magasinet Filter redovisar en kritisk granskning i artikeln Omgiven av idioti. Deras långa artikel inleds med texten “Med Omgiven av idioter har Thomas Erikson blivit en av landets populäraste föreläsare och författare. Han hävdar att man vetenskapligt kan sortera alla människor i olika färger – och att detta underlättar vår kommunikation. Forskningen säger precis tvärtom.” Magnus Lindwall, professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, säger om boken “Det är väldigt skickligt paketerat. En jättesnygg produkt. Men sanningen är att det inte är mer vetenskapligt än horoskop.”

I slutet av Filter-artikeln finns en intervju med Thomas Erikson. Där erkänner Thomas Erikson att han inte har någon akademisk examen inom beteendevetenskap och psykologi. “Jag arbetar med beteenden, och det är okej att kalla sig beteendevetare och arbeta inom ett väldigt brett yrkesområde som rör beteenden. Beteendevetare är ingen skyddad titel.” Thomas Erikson erkänner också att DISA-modellen inte bygger på någon vetenskaplig grund som är giltig i dag.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en kritisk artikel Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger. Den långa och läsvärda artikeln sammanfattas med texten “Att läsa Omgiven Av Idioter är underhållande, på samma sätt som det är underhållande att läsa horoskop. Däremot är den likvärdig med horoskop när det handlar om att förstå andra människor.” Artikeln avslutas med “du som läser Omgiven Av Idioter bör vara medveten om hur författaren har missförstått vad vetenskap är, att han använder retoriska trick, alternativt drar felaktiga logiska slutsatser, och att boken innehåller en hel del trams.”

Jag tycker att böckerna är läsvärda om man håller kritiken i minnet.

  • Människor är komplexa, ingen är enfärgad.
  • Metoden med fyra färger saknar vetenskapligt stöd, se det som ett mycket förenklat sätt att beskriva människor på.

Med andra ord, läs böckerna i “Omgiven av”-serien som underhållning, de är inga faktaböcker.

Läs också
Problemet med kategorisering
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. De vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.