Category: Noteringar (Page 1 of 6)

Vad är ledarskap?

Det finns olika definitioner av vad ledarskap är. Jag gillar den här definitionen som stämmer med hur jag ser på ledarskap.

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.”
Så definierar organisationen Ledarna vad ledarskap är.

Texten kommer från Vad är ledarskap? Det är en klart läsvärd artikel.

Ledarskap förutsätter förtroende, i båda riktningarna, och väl fungerande relationer.

En ledare väljs nerifrån, medarbetarna litar på personen ifråga och väljer att följa.

En chef tillsätts uppifrån, oftast utan att medarbetarna får påverka. Det finns ingen automatik som gör att en chef blir en ledare.

I företag och organisationer finns ofta informella ledare. De syns inte i något organisationsschema, ändå är de mycket viktiga för att saker ska hända.

Lätt att äta sig sjuk

Jag pratar ofta om att kost, motion och tillräckligt med sömn är grundstenar för ett bra liv. På facebook dök det idag upp en äldre artikel om kost och hälsa: Lätt att äta sig sjuk.

Knäckebröd, torrmjölk, ost, pizza, stek och coca cola har en sak gemensamt. Alla produkterna innehåller ämnen som misstänks hjälpa till att bereda vägen för flera stora kroniska sjukdomar, anser professor emeritus Stig Bengmark som forskar om matvanornas betydelse för hälsan.

Det är en mycket intressant artikel som fick mig att leta efter mer från Stig Bengmark. Här kommer det jag hittade:
bengmark.com | – feed the body, nourish the soul
Stig Bengmark – YouTube, några av hans föreläsningar
Stig Bengmark: Livsstil och hälsa – vad kan jag göra själv?, en lång artikel av Professor Stig Bengmark, tidigare verksam vid Lunds Universitet i Lund, numera gästprofessor i London.

En hemsida om förändring

Jag hade fyra hemsidor som tillsammans utgjorde kärnan i min närvaro på internet. Två är på engelska, de andra två är på svenska. En i varje språk är för mitt företag, de två andra är mina personliga hemsidor. Det fanns en överlappning i ämnen mellan mina företagssidor och mina personliga sidor. Ibland hade jag (skapade jag) problem med var en viss post skulle hamna.

I oktober 2013 dök det upp ett nytt projekt. Det resulterade i en ny hemsida, The Mental Leap (engelska). Förutom att projektet är spännande i sig själv så löser det mitt problem med överlappande ämnen. I fortsättningen hamnar förändring och relaterade ämnen på The Mental Leap. Jag kommer med tiden att flytta dit gamla poster inom relevanta ämnesområden.

Uppdatering av hemsidan

Jag gör en uppdatering av min svenska hemsida. Det innefattar nya texter, en uppdatering av befintliga texter och en förändring av hemsidans struktur. Arbetet sker organiskt, ändringarna kommer att växa fram över tiden.

Född till ledare eller?

Idag har jag lyssnat på Karin Hallhagen och Annette Runsteen från Excellent Progress Leadership Scandinavia AB som pratade om ledarskap under rubriken “Född till ledare eller?”

Det blev ett mycket intressant och givande föredrag med två praktiska övningar under föredraget och en “hemläxa” på slutet. Övningarna innebar även en kort diskussion med någon annan i salen om vad man kommit fram till i övningen. Hemläxan var att reflektera över vad man kommit fram till under föredraget och övningarna plus det viktigaste – att agera utifrån det man kom fram till.

Den första övningen var Ledarskapshjulet, ett enkelt och tydligt hjälpmedel för att definiera viktiga personer (relationer). Andra steget i övningen är att fundera över om man fördelar sin tid på bästa sätt mellan de olika sektorerna och personerna.

Den andra övningen handlade om “flowkanalen”, det område där man känner flow genom rätt förhållande mellan utmaning och kompetens.

Det är härligt när man får både ett intressant föredrag och användbara redskap (övningarna) med sig hem.

Föredraget arrangerades av Chefsnätverket Close och hölls hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB i deras fina lokaler centralt i Malmö.

GRS i 3 steg

GRS i GRS mentor står för Gör Rätt Saker. Det är viktigt att först fokusera på att göra rätt saker för att sedan göra saker på rätt sätt.

Förutom att Gör Rätt Saker är viktigt i sig så utgör det också första steget i en process. Genom att slopa ett ord i taget får man en struktur att följa.

  1. Gör Rätt Saker – välj vad som är viktigt, välj bort, prioritera.
  2. Gör Rätt – det du väljer att göra, gör det på rätt sätt.
  3. Gör – se till att det som är viktigt blir gjort.

Gör Rätt Saker

Mentorskap – Vem styr?

Igår var jag på en träff med mentorprogrammet för Nätverket Göran och Affärskvinnor Öresund. Träffen hölls på 53:e våningen i Turning Torso, en mötesplats med en fantastisk utsikt.

Kvällens föreläsare var Rolf Hedman som pratade kring “Mentorskapets Sju Utmaningar”. Rolf listade följande:

  1. Syfte, resultat
  2. Närvaro
  3. Frågor
  4. Livsfas var är klienten/adepten
  5. Neutral
  6. Lärande
  7. Engagemang

Mentorskap som en dans

I diskussionen gjordes en jämförelse mellan mentorskap och dans. Jag tycker att det är en mycket bra beskrivning som tydliggör rollerna. Adepten för och mentorn följer, det är adepten som avgör vad mötet ska handla om.

Fokus ligger på adepten. Neutral i listan ovan handlar om att mentorn ska vara utan egen agenda, utan egna mål med samtalen.

Mentorskapets Sju Utmaningar

Rolf Hedman skriver utförligare om Mentorskapets Sju Utmaningar (de tre första) och Mentorskapets Sju Utmaningar – fortsättning (de fyra sista).

Mentorprogram 2012 Helsingborg

ALMI Mentor

ALMI Mentor

Jag har fått ett mycket intressant uppdrag för Almi Företagspartner Skåne. Uppdraget är inom ALMIs projekt Mentor Utveckla Företag och jag ska dra igång ett nytt mentorprogram i Helsingborg hösten 2012.

Mitt uppdrag innebär att jag ska:
+ söka upp tänkbara adepter och mentorer.
+ intervjua tänkbara adepter och mentorer.
+ matcha adepter med mentorer.
+ följa upp alla par adept-mentor två gånger under programmet som pågår i 12 månader.

Målsättningen är att jag ska leverera 15-20 par adept-mentor till ALMI senast i oktober 2012. ALMI-uppdraget kombinerar projektledning, mentor, samtal och bygga kontaktnät. Det ska bli kul!

« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑