Coaching handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själv, att hjälpa dem hitta sitt bästa jag. En coach är en samtalspartner som vill se människor utvecklas och utnyttja sin fulla potential.

En bärande idé inom coaching är att varje människa själv har svaren eller vet var de kan hitta dem.

Det är den som bär skon som vet bäst var den klämmer.

Som professionell coach hjälper jag dig att fokusera på det som är viktigast för dig, i ditt yrkesliv och karriär eller i ditt privatliv. Du som klient bestämmer vilket ämne och vilket område av livet som coachingen ska gälla. Detta kan förändras under samtalens gång.

Som coach hjälper jag dig att hitta dina drivkrafter, att se saker från nya vinklar, att tydliggöra problem och möjligheter, att frigöra din potential och att nå dina mål. Jag tror ofta inledningsvis mer på din förmåga att klara saker än vad du gör själv. Under processens gång kommer din egen utveckling och växande tilltro till dig själv att förvåna och överraska dig.

Coaching innebär förändring och utveckling, det bygger på klientens vilja att förändras. Förändring kan bara komma inifrån. Coachen har inga färdiga svar utan coaching är en process där coachen sporrar sin klient att själv komma fram till svar och lösningar.

En coach hjälper sin klient att beskriva nuläge, att sätta mål, att hitta en väg till målen och att uppfylla sina mål. Detta sker genom att ställa frågor, utmana, inspirera, ifrågasätta, stötta och uppmuntra. Coachen hjälper dig att behålla ditt fokus och att komma från tanke till handling.

Förändring och utveckling kräver handling, klienten måste vara inställd på att satsa tid och kraft både under och mellan samtalen.

Coachprocessen bygger på förtroende och närhet, respekt för klienten och dennes förmåga, ödmjukhet (som coach har jag inte alla svar) och tron att människor har möjlighet att påverka sig själva och sin omgivning.

Hur gå vidare?

Läs Bengt som coach, Olika typer av coaching och Sagt om Bengt.

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.

Note: Photo by Krosstok.