Introduktionsmöte
Första mötet är gratis och varar 30-45 minuter. Syftet med detta möte är att du skall prata om vad du vill ha hjälp med, jag pratar om vad coaching och mina andra tjänster är och innebär.

Vi ska också komma fram till om vi båda tror att vi kan samarbeta på ett konstruktivt sätt.

Samtal
Kommer vi överens om att gå vidare så avtalar vi normalt om sex möten som sker varannan vecka. Det innebär att vi samarbetar under cirka tre månader. Vanligen träffas vi men det kan också ske via Skype eller telefon. Varje möte varar 45-60 minuter.

Du når målet dels genom resultaten av våra samtal, dels genom det förändringsarbete som du åtar sig att utföra mellan samtalen. Du ansvarar själv för dina resultat och därmed för de förändringar som följer på de val och beslut som görs inom ramen för vårt samarbete.

Jag ansvarar för att uppdraget genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av branschens etiska riktlinjer (se nedan under dokument).

I samband med sista samtalet utvärderas vårt samarbete och resultatet därav.

Tystnadsplikt
Jag har tystnadsplikt, det finns med i vår skrivna överenskommelse, och jag förmedlar ingenting vidare. Denna tystnadsplikt gäller även efter det att vårt samarbete har avslutats. Det står dig fritt att föra vidare det du vill av det som tas upp i våra samtal.

Dokument

Du kan se vilka dokument jag använder.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.

Note: Photo by johnmarchan.