Vad är en mentor?

Mentorskapet är inriktat på utveckling, lärande och utbyte av kunskap. Det handlar om utveckling både i yrket och som människa. Mentorn hjälper till med att vidga vyerna och ställer upp som bollplank men styr inte de dagliga sysslorna. Mentorn är förebild, rådgivare, lärare och vän i en och samma person.
Definitionerna ovan är hämtade från boken “Mentorn – En praktisk handledning” av Jöran Hultman och Lena Sobel.

Mentorprogram

Jag har som konsult hos Almi Företagspartner satt upp ett mentorprogram i Helsingborg som löpte tolv månader 2012/2013. I mitt uppdrag ingick att intervjua potentiella mentorer och adepter, att matcha dem och att följa upp hur det gick under mentoråret.

Mentor som tjänst

Nedanstående mentoruppdrag är ideell verksamhet., där är jag mentor utan att få någon ersättning. Mentor är även en tjänst, ett alternativ till coaching. Om du vill veta mer – kontakta mig.

Mentor ALMI

Almi Företagspartner driver ett nationellt program för mentorskap, som ett komplement till den ordinarie rådgivningen. Mentorprogrammen varar i tolv månader.

Jag är och har varit mentor i flera program i Malmö och Helsingborg, det första började i april 2009. Hittills har jag arbetat med tolv adepter.

MiH Future Mentor

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) är södra Sveriges största nätverk för människor som har ett intresse för marknadsfrågor, trender och tendenser. De driver MiH Future Mentor som vänder sig till elever på Campus i Helsingborg.

Mentorprogrammen börjar i december och slutar i maj året efter. Jag är mentor där sedan hösten 2011, det innebär att jag nu har min tredje adept.

Mentor Nätverket Göran

Jag var mentor i det program som startade i augusti 2009 och varade i tolv månader. Nätverket Görans Mentorprogram för 2009/2010 fick finansiering från Region Skåne/Nutek för att stödja kvinnors företagande.

Jag var även mentor 2012/2013 i ett mentorprogram som drevs gemensamt av Nätverket Göran och Affärskvinnor Öresund.

Nätverket Göran var namnet till trots ett nätverk enbart för kvinnor. Det bildades 1999 och blev Sydsveriges största kvinnliga nätverk. Nätverket Göran lades ner i november 2013.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.