Sinnesro

Jag tycker om bönen om sinnesro, en enkel påminnelse om det viktiga i att veta vad man kan förändra och vad man får acceptera.

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

1 Comment

  1. julia

    Tack! Den var jätte fin.
    Julia

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑