ICF har angett fyra huvudpunkter inom coaching:

 • Utforska, klargör och arbeta med det klienten vill uppnå.
 • Uppmuntra klienten till egen utforskning och egna upptäckter.
 • Ta fram klientens egna lösningar och strategier.
 • Håll klienten ansvarig.

Inom dessa har ICF definierat elva kärnkompetenser:

 • Etik och professionalitet
 • Coachingöverenskommelse
 • Förtroende och närhet
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta upp mål
 • Framsteg och ansvarstagande

Read more: ICF Core Competencies (PDF)

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.