För en månad sedan skrev jag om Öppna och stängda nätverk – var öppen!. Veckans Affärer skriver om betydelsen av öppna nätverk i Största karriärfaktorn – förklarar hälften av all framgång.

Att nätverkande är viktigt är ingen nyhet, men det är inte storleken som räknas utan öppenheten.

En studie av ledarskapsforskaren Robert Burt vid the University of Chicago Booth School of Business på analytiker, bankers och chefer från hela världen finner att upp mot hälften av all variation i deras mått på karriärframgång beror på skillnaden mellan att ha ett öppet eller slutet nätverk. Måttet för karriärframgång inkluderar lön, renommé, och befordringar.

Skillnaden mellan nätverkstyperna är att ett öppet nätverk präglas av länkar mellan människor från väldigt olika grupper, medan slutna nätverk består av länkar mellan människor som i hög grad delar samma nätverk och känner varandra.