Här är en enkel test för att se om coaching är rätt för dig nu. Ge dig själv ett betyg från 1 till 10 på varje fråga där 10 betyder att du är helt överens medan 1 betyder att du inte alls håller med.

1. Jag är redo att tänka igenom de perspektiv jag har och försöka med nya.

2. Jag kommer att hålla alla mina coachingavtal.

3. Jag är redo att göra det jobb som krävs för att jag ska nå mina mål.

4. Om jag upplever att jag inte får det jag behöver från coachingen säger jag till på en gång så att vi kan anpassa coachingrelationen på nytt.

5. Jag ser coaching som en investering i mitt liv.

Resultat:
0-20 = inte coachingbar just nu.
21-30 = coachingbar men behöver mer motivation och förpliktelse.
31-40 = coachingbar.
41-50 = mycket coachingbar.
Testen är hämtad från boken “Coaching” av Susann Gjerde.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.