Category: Personlig utveckling (Page 1 of 3)

Omgiven av idioter

Både boken “Omgiven av idioter” och författaren Thomas Erikson har fått hård kritik. Böckerna i serien “Omgiven av” är storsäljare vilket tyvärr gör att hans kategoriska och förenklade uppdelning av folk i fyra färger får stort genomslag.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är mycket kritiska: Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018. VoF skriver “Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar. Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet.”

Magasinet Filter redovisar en kritisk granskning i artikeln Omgiven av idioti. Deras långa artikel inleds med texten “Med Omgiven av idioter har Thomas Erikson blivit en av landets populäraste föreläsare och författare. Han hävdar att man vetenskapligt kan sortera alla människor i olika färger – och att detta underlättar vår kommunikation. Forskningen säger precis tvärtom.” Magnus Lindwall, professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, säger om boken “Det är väldigt skickligt paketerat. En jättesnygg produkt. Men sanningen är att det inte är mer vetenskapligt än horoskop.”

I slutet av Filter-artikeln finns en intervju med Thomas Erikson. Där erkänner Thomas Erikson att han inte har någon akademisk examen inom beteendevetenskap och psykologi. “Jag arbetar med beteenden, och det är okej att kalla sig beteendevetare och arbeta inom ett väldigt brett yrkesområde som rör beteenden. Beteendevetare är ingen skyddad titel.” Thomas Erikson erkänner också att DISA-modellen inte bygger på någon vetenskaplig grund som är giltig i dag.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en kritisk artikel Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger. Den långa och läsvärda artikeln sammanfattas med texten “Att läsa Omgiven Av Idioter är underhållande, på samma sätt som det är underhållande att läsa horoskop. Däremot är den likvärdig med horoskop när det handlar om att förstå andra människor.” Artikeln avslutas med “du som läser Omgiven Av Idioter bör vara medveten om hur författaren har missförstått vad vetenskap är, att han använder retoriska trick, alternativt drar felaktiga logiska slutsatser, och att boken innehåller en hel del trams.”

Jag tycker att böckerna är läsvärda om man håller kritiken i minnet.

 • Människor är komplexa, ingen är enfärgad.
 • Metoden med fyra färger saknar vetenskapligt stöd, se det som ett mycket förenklat sätt att beskriva människor på.

Med andra ord, läs böckerna i “Omgiven av”-serien som underhållning, de är inga faktaböcker.

Läs också
Problemet med kategorisering
Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. De vill också bekämpa felaktiga och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Problemet med kategorisering

Vi vinner på att undvika att sätta etiketter och kategorier på folk inklusive på oss själva. Att sätta etiketter och kategorier begränsar oss och andra.

Jonas Hjalmar Blom är skönlitterär författare och Legitimerad psykolog. Han har skrivit en artikel om DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor. Artikeln är en fortsättning på Vad du bör vara medveten om när du läser Omgiven Av Idioter och kategoriserar människor i fyra färger.

Artikeln DISC-verktyg och riskabla konsekvenser av att kategorisera människor består av två olika delar. Den första delen handlar om DISC-modellen som redovisar resultatet i fyra färger. Det intressanta i artikeln är andra delen som handlar om kategorisering och kontinuum. Jonas skriver:

Man upplever att färgsystemet är värdefullt och användbart eftersom det hjälper en att förstå andra människor. Här tänkte jag ta upp några problem med detta.

 • Det första handlar om kategorisering kontra kontinuum.
 • Det andra handlar om vad som händer med oss när vi blir kategoriserade, självuppfyllande profetior.
 • Det tredje handlar om vad som händer med oss när vi kategoriserar andra, observer-expectancy effect.

Big Five

Citat från Jonas artikel: “Den teori om personlighet som har mest vetenskaplig bäring i våra dagar, femfaktorteorin eller ”Big Five”, bygger på en modell där människor har fem olika personlighetsfaktorer, som presenteras som ett kontinuum. Man är alltså inte en personlighetstyp, utan man är mer eller mindre av en personlighetsfaktor. Man är exempelvis mer eller mindre extrovert, inte antingen eller extrovert.”

Läs mer:
Big Five personality traits
Det finns en kort text på svenska Femfaktorteorin

Fotnot
Vi människor har ett behov av etiketter/kategorier. Vår hjärna använder det för att lättare komma ihåg saker. Det gäller att använda få kategorier, skippa alla som är onödiga/irrelevanta, och använd kategorier som har bättre grund än de fyra färgerna.

Problemet med att gilla sitt jobb för mycket

Idag dök två poster på temat “det kan bli för mycket av det goda” upp i mitt nyhetsflöde. Den första var Vd vid 19, utbränd vid 21. Artikeln handlar om högpresteraren Emanuel Nilsson som gick in i väggen redan vid 21 års ålder. I dag (23 år gammal) lär han andra att inte göra samma misstag som han.

Jag vill få högpresterande människor som jag att fatta konsekvenserna av att pressa sig själva för mycket. Jag var borta tusen timmar från jobbet när jag var sjuk. Hade jag satsat de timmarna förebyggande hade jag aldrig blivit dålig. Att investera i sitt eget välmående ger hög avkastning.

Den andra var Isabel Boltenstern är sjukskriven från tv som bygger på hennes bloggpost problemet med att gilla sitt jobb för mycket.

Båda har brunnit så mycket för det de gjorde att de missade alla varningssignaler och blev utbrända. Isabel har mycket bra punkter i sin bloggpost med lärdomar hon har fått av detta. Det är viktigt att kunna säga nej och att känna efter hur man mår.

Fyra överenskommelser med dig själv

Var sann i ditt tal

Låt ditt tal utmärkas av integritet.
Säg bara sådant som du menar.
Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra.
Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt

Ingenting som andra gör beror på dig.
Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar.
När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

Gör inte antaganden

Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill.
Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet.
Med enbart denna överenskommelse kan du fullständigt förändra ditt liv.

Gör alltid ditt bästa

Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte alltid detsamma när du är sjuk som när du är frisk.
Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger

Don Miguel Ruiz, Fyra grundstenar till ett bättre liv – din guide till personlig frihet

The Four Agreements

1. Be impeccable with your word.
2. Don’t take anything personally.
3. Don’t make assumptions.
4. Always do your best.
Läs mer: The Four Agreements

Naturligt ledarskap

Igår deltog jag i en häftig aktivitet hos Bolinder Ledarskap. Naturligt ledarskap är träning i ledarskap med hjälp av hästar. Det är en mycket effektiv metod för att synliggöra behovet av ett tydligt ledarskap. För att få hästen att göra det man vill krävs tydlighet och mål. Det samma gäller för ledarskap i andra sammanhang. Hästen ger dig omedelbar och tydlig feedback på om ditt ledarskap fungerar, människor är ofta inte lika ärliga.

Övningarna ägde rum inne i ridhuset. Första övningen var att vi satt vid ena kortsidan och fem hästar släpptes lösa i ridhuset. Vår uppgift var att välja ut en häst och följa den mer noggrant för att se dess karaktär och beteende i flocken. Vi skulle även välja ut vilken häst vi trodde var flockens ledare.

Sedan minglade vi med hästarna. Deras beteende förändrades, från deras synpunkt ingick vi i flocken och relationerna förändrades.

Nästa övning var att leda en häst runt en bana. Det låter enkelt att hålla i grimskaftet och gå men en häst på 4-500 kilo kräver tydlighet i ledarskapet. Ledarskap handlar om förtroende och kommunikation.

Sedan var det en övning där en red barbacka på hästen och en annan ledde häst och ryttare runt banan. Nu gällde det att vara tydlig i vem som var ledaren. Den som satt på hästen skulle följa med och lita på den som ledde hästen.

Efter fika var det dags för en hinderbana. Vi skulle leda hästen runt hinderbanan. Här handlade det om tydliga mål för att ta sig förbi hindren, samarbete och tydlighet i ledarskapet.

Bolinder - Naturligt ledarskap

Bilden visar när vi förbereder oss inför sista övningen. Hästen har inget grimskaft, är lös och kan alltså gå som den vill. Vi skulle utan att röra vid hästen gemensamt få hästen att gå med oss runt banan och avsluta med att stå på presenningen. Feedbacken var omedelbar, vi var otydliga i början och då stod hästen helt stilla. När vi alla var tydliga gick rundan riktigt bra, vi gick tillsammans runt hela banan och i mål.

Det var en mycket bra aktivitet med smakprover på hur man kan öva naturligt ledarskap med hjälp av hästar. Jag hade höga förväntningar, de överträffades.

Denna typ av utbildning i ledarskap borde integreras i den mer standardmässiga ledarutbildning som många bedriver. Hästarna är tydliga och ärliga i sin feedback. Det kombinerat med övningar med tydligt mål och syfte är mycket givande.

Professorn och glasburken

En mycket tänkvärd berättelse om vikten av att prioritera och planera sitt liv på rätt sätt.

En professor stod framför en grupp studenter. På bordet bredvid honom fanns en stor tom glasburk och en del andra burkar och koppar med innehåll som studenterna inte kunde se. Professorn inledde lektionen under tystnad genom att fylla glasburken upp till kanten med stora stenar.

”Är burken full nu?” frågade han studenterna.

”Jaaaa” svarade alla enhälligt.

Professorn tog då upp en burk full med småsten och hällde innehållet i glasburken med de stora stenarna. Genom att skaka glasburken lite lätt fick han småstenarna att rinna ner i håligheterna mellan.

”Vad säger ni nu då?” undrade professorn. ”Är burken full?”

”Jaaa” svarade studenterna lika övertygade som förra gången.

Professorn tog nu fram en skål med sand som han börjar strila ner i den stora glasburken. Den rann långsamt ner och fyllde upp resten av allt tomrum mellan de stora stenen och grus.

”Är det fullt nu då?” undrade professorn återigen.

”Jaaaa” svarade studenterna som inte kunde tro att något mer alls skulle rymmas i burken.

Professorn tog då fram två koppar med kaffe som han sakta lät rinna ner i glasburken, så att det bubblade och sanden fylldes av mörkbruna strimmor. Alla skrattade och professorn log nöjt. Sedan tittade han allvarligt på sina studenter.

”Nu vill jag att ni tänker er att den här glasburken representerar ert liv” sade han. ”De stora stenarna är de viktigaste sakerna – er familj, hälsa, vänner och annat som ligger er varmt om hjärtat. Om allt annat gick er förlorat och bara dessa saker återstod skulle de ändå uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra saker som betyder något i era liv – som hem, jobb och bil. Sanden representerar allt annat – d.v.s. småsakerna i livet.

Om ni häller sanden i burken först kommer inte de stora stenarna att få plats. Det är precis så det är i livet. Om du lägger all din tid och energi på småsaker, kommer det inte finnas plats och tid för det som är verkligt viktigt för dig. Lämna plats åt det viktiga först. Umgås med och ta hand om familjen och vännerna. Lev ett hälsosamt liv. Ägna tid åt sådant som gör dig passionerad. Prioritera de stora stenarna och småstenarna. Sanden finns bara där och tar tid och plats utan att egentligen betyda något för dig.”

En av studenterna räckte upp handen och frågade ”Men kaffet då? Vad betyder det?”

Professorn log och svarade ”Kaffet finns med för att visa att hur fullt livet än känns, finns det alltid plats för en fika med en vän.”

In English: The jar of life – stones, pebbles and sand

Personlig SWOT-analys

SWOT-analyser används ofta i företag. Exempel på vad som kan tas upp där ges i SWOT-analys (Wikipedia).

Det går alldeles utmärkt att använda SWOT-analys som person, t.ex när det gäller yrkesval eller karriärplanering. Skillnaden är att fokus ligger på egenskaper som är relevanta för personen i just den situationen.

SWOT

Interna respektive externa

Interna egenskaper är våra egna styrkor och svagheter. Det är sådant som vi själva kan påverka.

Externa egenskaper är möjligheter och hot. Detta är omvärldsfaktorer, vi kan sällan påverka dem på egen hand utan får anpassa oss.

Styrkor

Börja med att lista dina styrkor. Välj ut de 3-5 styrkorna i topp för dig i den aktuella situationen (yrkesval, karriärbyte eller vad du har valt för situation att analysera).

Du ska vara så trygg med de styrkor du väljer ut att du utan att blinka ska kunna berätta om dem i t.ex. en anställningsintervju.

Svagheter

Nästa steg är att titta på dina svagheter i den situation du analyserar. Vi har ofta lätt för att hitta svagheter hos oss själva. Välj ut max tre som påverkar den situation du arbetar med.

Haka inte upp dig för mycket på dina svagheter. Hur hanterar du dem? Istället för att arbeta med att bli av med en svaghet kan vi hitta andra lösningar. Kan vi samarbeta med andra som balanserar våra svagheter?

Möjligheter

Vilka möjligheter har du i den situation du analyserar?

Hot

Vilka hot finns det i omvärlden som påverkar dig i den situation du analyserar?

SWOT för karriärplanering

När det gäller SWOT för karriärplanering så rekommenderar jag följande (engelska) sidor som har bra exempel på frågor att fundera över.
Using a SWOT Analysis in Your Career Planning
SWOT Analysis Questions for Job-Seekers in Career Planning

Att tänka på

Definiera först vilken situation du vill analysera. Det påverkar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som du kommer att hitta,

Tänk på att vad som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan situation, och vice versa.

Jag har en post om SWOT även på min engelska hemsida: Using SWOT analysis for personal purposes

Beskriv dig själv med fem ord

Di Weekend, bilaga till Dagens Industri på fredagar, innehåller en intervjuserie kallad “21 snabba”. Som namnet indikerar är det 21 snabba korta frågor. En fråga som återkommer är den här:

Du ska skriva en kontaktannons. Hur beskriver du dig själv med fem ord?

Här är två exempel på svar från de senaste veckorna.

Exempel 1: Vetgirig, självironisk, tungsint, passionerad, snäll.

Exempel 2: Positiv, lösningsorienterad, empatisk, nyfiken, eftertänksam.

Det är en intressant fråga och inte helt enkel att svara på. Problemet – åtminstone för mig – är att välja bara fem ord. Resultatet för min del blev vetgirig, empatisk, lyssnande, omtänksam och lugn.

Vilka fem ord beskriver dig?

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Jag gick en UGL-kurs 15-19 november med Peter Stenberg och Karin Ahlgren som handledare. Vi var åtta elever som hade en intensiv och mycket givande vecka.

Försvarshögskolan äger UGL-konceptet. UGL har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare eller blivande officerare. Kursen är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Aktuell version är UGL 2008. UGL-kurser.se beskriver kursen så här:

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:
* Individens roll i gruppen
* Gruppens mognad och utveckling
* Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
* Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
* Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:
* Effektivare konflikthantering
* Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
* Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
* Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
* Effektivare hantering av stress
* Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
* Förmågan att kommunicera effektivare
* Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare och medarbetare. Därmed är UGL-kurser också på flera sätt tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men detta innebär också att de är mer utvecklande.

Det var en intensiv vecka med kvällspass. Upplevelsebaserat lärande är effektivt men också krävande. Vi började på måndagen som en nystartad grupp och under veckan upplevde vi aktivt de olika faserna fram till en effektiv och väl fungerande grupp. Det var lite sorgset när vi på fredagen upplöste gruppen och skiljdes åt. Under veckan gjordes tre olika feedback-övningar, ett mycket bra sätt att få ökad självinsikt. Som avslutning skrev man en handlingsplan och tog en kopia som kursledningen skickar mig om ett par månader som påminnelse.

Jag kan rekommendera både kursen och våra handledare, det var en kanonbra kursvecka.

Kursen hölls på Odengården i Röstånga, ett trevligt ställe med bra lokaler och mycket god mat. En intensiv kurs och årstiden (mörkt mornar och kvällar) gjorde att jag inte hann se mycket av naturen som finns i närheten. Odengården ligger vid Söderåsens Nationalpark.

Jantelagen och dess motsats

Jantelagen är formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår (1933). Boken skrevs under hans tid i Norge men handlar om hans uppväxt i danska Nykøbing som i boken kallas för Jante, därav namnet “Jantelagen”.

Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas ofta till kulturen på många platser i Skandinavien, särskilt tidigare då de flesta bodde på landsbygden och i mindre städer och kontakten med omvärlden var mindre, vilket gav mindre utrymme till förändringar.

Med tanke på att Jantelagen är skriven av en dansk författare i en bok om hans barndomsstad i Danmark så kan man fråga sig varför Jantelagen ses som “typiskt svenskt”.

Jantelagen

 1. Du skall inte tro att du är något.
 2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 7. Du skall inte tro att du duger till något.
 8. Du skall inte skratta åt oss.
 9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Anti-Jantelagen

 1. Du ska tro att du är enastående!
 2. Du är värd långt mer än du tror!
 3. Du kan lära dig allt!
 4. Du är bättre än många andra!
 5. Du vet mycket mer än många andra!
 6. Du har mycket att vara stolt över!
 7. Du duger till allt!
 8. Du skall le och skratta!
 9. Du har någon som bryr sig om dig!
 10. Du har kunskaper att lära ut!
« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑