Det finns flera olika varianter på GROW-modell, här redovisas tre av dem.

GROW

Grow betyder att växa vilket är ett viktigt syfte med coaching, att få klienten att växa och utnyttja sin potential bättre. GROW är också en modell som används i samband med coaching.

G – goal. Vad är målet, för samtalet och på längre sikt?
R – reality. Vad är nuläget?
O – options/opportunities. Vilka alternativ/möjligheter finns det?

Det finns lite olika varianter för W.
W – wrapup. Sammanfattning, enas om vad som gäller.
W – will. Vilja, tidsgräns, motivation.

GROOW

Enda skillnaden mot GROW-modellen är ett extra O (obstacles) för hinder. Jag är inte låst till någon speciell modell i min coaching men GROOW fungerar bra som grund. Att ta upp och prata om hinder är värdefullt som förberedelse för det arbete som ska göras.

G – goal. Vad är målet, för samtalet och på längre sikt?
R – reality. Vad är nuläget?
O – options/opportunities. Vilka alternativ/möjligheter finns det?
O – obstacles. Vilka hinder finns det?

Det finns lite olika varianter för W.
W – wrapup. Sammanfattning, enas om vad som gäller.
W – will. Vilja, tidsgräns, motivation.

TGROW

TGROW är identisk med GROW-modellen frånsett sitt inledande T (topic). Det är naturligt att starta med att komma överens om ämnet så jag föredrar att prata GROW som med innebörden växa dessutom är ett positivt ord.

T – topic. Vilket ämne gäller coachingen?
G – goal. Vad är målet, för samtalet och på längre sikt?
R – reality. Vad är nuläget?
O – options/opportunities. Vilka alternativ/möjligheter finns det?

Det finns lite olika varianter för W.
W – wrapup. Sammanfattning, enas om vad som gäller.
W – will. Vilja, tidsgräns, motivation.

Hur gå vidare?

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.