Coaching kan avse privat- och/eller yrkesliv, det är klienten som avgör. Det visar sig ofta att klienten börjar inom ett område av livet men sedan under processens gång även kommer in på ett eller flera andra områden.

Jag är en holistisk coach och ser till helheten, hela människan och hela livet. Mina styrkor som coach är min intuition, att skapa trygghet och jag har en närvaro som gör det lätt att prata även om svåra saker.

Som coach hjälper jag dig att hitta dina drivkrafter, att se saker från nya vinklar, att tydliggöra problem och möjligheter, att frigöra din potential och att nå dina mål.

Om jag ska använda mer specifika termer så har jag hittills arbetat som livscoach, karriärcoach, affärscoach, chefscoach, ledarskapscoach, executive coach, mentorcoach och andlig coach.

Från diplomeringen den 29 november 2007.

För att få sitt diplom skulle man göra en coachsession, jag fick följande omdöme.

Du håller dig i bakgrunden och sprider ett lugn i coachingen. Starkt klientfokus. Via kraftfulla frågor sovrar du ut med klienten. Du utforskar olika vägar, testar vilja och villighet. Mästare på att hålla klientens agenda. Du är en resonerande coach som känner in.
Anna-Lena Smith, ICF ACC certifierad coach, och Rachid Toufik, ICF ACC certifierad coach.

Hur gå vidare?

Läs Vad är coaching?, Olika typer av coaching och Sagt om Bengt.

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.

Note: Photo by Brent and MariLynn.