Social Project Management och Projectplace

Social Project Management – nästa generations projektledning
I ett nyhetsbrev jag fick från IHM stod det om Social Project Management – nästa generations projektledning.

Mattias Hällström, en av Projectplace grundare, talar om Social Project Management samt hur Projectplace sedan starten jobbat efter förutsättningarna att det är samarbete, inte kontroll, som ger den bästa grunden till ett lyckat projekt.

Enligt Social Project Management är nyckeln till ett framgångsrikt projekt att hjälpa teamet att:
• snabbt bygga upp tillit och koordinera sina uppgifter med varandra
• ständigt lära sig av och anpassa sig till förändringar inom projektet och i dess omgivning
• använda smarta verktyg för att kommunicera öppet och dela information på ett transparent sätt

Jag har människan i fokus i mitt arbete som coach och mentor. För mig är det intressant att man lyfter fram den mänskliga delen av projektarbete och inte bara fokuserar på metod och teknik/hjälpmedel.

Projectplace stödjer Hungerprojektet
Jag stöder Hungerprojektet och följer dem på Facebook. Där dök det upp ett pressmeddelande, Projectplace stödjer Hungerprojektet.

I veckan skänkte vi på Projectplace 15 000 sek från en intern insamling till Hungerprojektet. Efter att vi fått lite mer information om deras organisation av VD Åsa Skogström, visade det sig att vi har mycket mer gemensamt än bara insamlingen. Vi har samma syn på projekt och förändringsprocesser. Hungerprojektets resultatinriktade workshops som bygger på Vision, Commitment & Action (VCA) följer samma filosofi som the Projectplace Way. Det handlar helt enkelt om att få med alla på tåget, vare sig det är ett projekt för rent vatten i Indien eller att bygga en ny vindkraftspark vid danska kusten.

Social Project Management – The Projectplace Way
Jag besökte Projectplace för att läsa mer om Social Project Management – The Projectplace Way.

Ett projekt är ett tillfälligt socialt nätverk där människor förenas för att samarbeta mot ett gemensamt mål. Nyckeln till ett lyckat projekt är att skapa förståelse kring hur man får det sociala nätverket att fungera optimalt. Därför behöver man förstå vad som verkligen motiverar människor, hur de samspelar för att skapa förtroende i jobbrelationer och hur man kan använda rätt verktyg för att få alla att känna sig engagerade, med mycket ansvar och passion för sina projekt.

Social Project Management (även kallat Project Management 2.0) representerar ett dramatiskt skifte där man ser samarbete som hjärtat i all projektledning.

Jag sökte vidare och hittade Projectplace lanserar ett manifest för social projektledning där det bland annat står:

Trenden (Social Project Management) har fötts ur scrum, agil projektledning och utvecklingen inom sociala medier. Detta nya sätt att se på projektledning har snabbt utvecklats och anammats av många projektledare och utmanar nu mer traditionell projektledning på allvar. Detta nya fokus på kommunikation och sociala samarbetsverktyg har lett till ett snabbt paradigmskifte där samarbete lyfts till den viktigaste delen inom all projektledning

Social Project Management
Jag är nyfiken på konceptet Social Project Management, ska leta efter mer information och återkommer i ämnet.

2 Comments

  1. Anna

    Kul att du uppsakttade ämnet Bengt. Här kan du ladda ned gratis whitepaper om Social projektledning http://www.projectplace.se/topnav/Kunskapsplatsen/Whitepapers/

    • bengt

      Tack för länken!

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑