Tag: Ledarskap (Page 1 of 2)

Vad är ledarskap?

Det finns olika definitioner av vad ledarskap är. Jag gillar den här definitionen som stämmer med hur jag ser på ledarskap.

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.”
Så definierar organisationen Ledarna vad ledarskap är.

Texten kommer från Vad är ledarskap? Det är en klart läsvärd artikel.

Ledarskap förutsätter förtroende, i båda riktningarna, och väl fungerande relationer.

En ledare väljs nerifrån, medarbetarna litar på personen ifråga och väljer att följa.

En chef tillsätts uppifrån, oftast utan att medarbetarna får påverka. Det finns ingen automatik som gör att en chef blir en ledare.

I företag och organisationer finns ofta informella ledare. De syns inte i något organisationsschema, ändå är de mycket viktiga för att saker ska hända.

Naturligt ledarskap

Igår deltog jag i en häftig aktivitet hos Bolinder Ledarskap. Naturligt ledarskap är träning i ledarskap med hjälp av hästar. Det är en mycket effektiv metod för att synliggöra behovet av ett tydligt ledarskap. För att få hästen att göra det man vill krävs tydlighet och mål. Det samma gäller för ledarskap i andra sammanhang. Hästen ger dig omedelbar och tydlig feedback på om ditt ledarskap fungerar, människor är ofta inte lika ärliga.

Övningarna ägde rum inne i ridhuset. Första övningen var att vi satt vid ena kortsidan och fem hästar släpptes lösa i ridhuset. Vår uppgift var att välja ut en häst och följa den mer noggrant för att se dess karaktär och beteende i flocken. Vi skulle även välja ut vilken häst vi trodde var flockens ledare.

Sedan minglade vi med hästarna. Deras beteende förändrades, från deras synpunkt ingick vi i flocken och relationerna förändrades.

Nästa övning var att leda en häst runt en bana. Det låter enkelt att hålla i grimskaftet och gå men en häst på 4-500 kilo kräver tydlighet i ledarskapet. Ledarskap handlar om förtroende och kommunikation.

Sedan var det en övning där en red barbacka på hästen och en annan ledde häst och ryttare runt banan. Nu gällde det att vara tydlig i vem som var ledaren. Den som satt på hästen skulle följa med och lita på den som ledde hästen.

Efter fika var det dags för en hinderbana. Vi skulle leda hästen runt hinderbanan. Här handlade det om tydliga mål för att ta sig förbi hindren, samarbete och tydlighet i ledarskapet.

Bolinder - Naturligt ledarskap

Bilden visar när vi förbereder oss inför sista övningen. Hästen har inget grimskaft, är lös och kan alltså gå som den vill. Vi skulle utan att röra vid hästen gemensamt få hästen att gå med oss runt banan och avsluta med att stå på presenningen. Feedbacken var omedelbar, vi var otydliga i början och då stod hästen helt stilla. När vi alla var tydliga gick rundan riktigt bra, vi gick tillsammans runt hela banan och i mål.

Det var en mycket bra aktivitet med smakprover på hur man kan öva naturligt ledarskap med hjälp av hästar. Jag hade höga förväntningar, de överträffades.

Denna typ av utbildning i ledarskap borde integreras i den mer standardmässiga ledarutbildning som många bedriver. Hästarna är tydliga och ärliga i sin feedback. Det kombinerat med övningar med tydligt mål och syfte är mycket givande.

Född till ledare eller?

Idag har jag lyssnat på Karin Hallhagen och Annette Runsteen från Excellent Progress Leadership Scandinavia AB som pratade om ledarskap under rubriken “Född till ledare eller?”

Det blev ett mycket intressant och givande föredrag med två praktiska övningar under föredraget och en “hemläxa” på slutet. Övningarna innebar även en kort diskussion med någon annan i salen om vad man kommit fram till i övningen. Hemläxan var att reflektera över vad man kommit fram till under föredraget och övningarna plus det viktigaste – att agera utifrån det man kom fram till.

Den första övningen var Ledarskapshjulet, ett enkelt och tydligt hjälpmedel för att definiera viktiga personer (relationer). Andra steget i övningen är att fundera över om man fördelar sin tid på bästa sätt mellan de olika sektorerna och personerna.

Den andra övningen handlade om “flowkanalen”, det område där man känner flow genom rätt förhållande mellan utmaning och kompetens.

Det är härligt när man får både ett intressant föredrag och användbara redskap (övningarna) med sig hem.

Föredraget arrangerades av Chefsnätverket Close och hölls hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB i deras fina lokaler centralt i Malmö.

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Jag gick en UGL-kurs 15-19 november med Peter Stenberg och Karin Ahlgren som handledare. Vi var åtta elever som hade en intensiv och mycket givande vecka.

Försvarshögskolan äger UGL-konceptet. UGL har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare eller blivande officerare. Kursen är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Aktuell version är UGL 2008. UGL-kurser.se beskriver kursen så här:

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:
* Individens roll i gruppen
* Gruppens mognad och utveckling
* Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
* Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
* Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:
* Effektivare konflikthantering
* Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
* Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
* Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
* Effektivare hantering av stress
* Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
* Förmågan att kommunicera effektivare
* Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare och medarbetare. Därmed är UGL-kurser också på flera sätt tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men detta innebär också att de är mer utvecklande.

Det var en intensiv vecka med kvällspass. Upplevelsebaserat lärande är effektivt men också krävande. Vi började på måndagen som en nystartad grupp och under veckan upplevde vi aktivt de olika faserna fram till en effektiv och väl fungerande grupp. Det var lite sorgset när vi på fredagen upplöste gruppen och skiljdes åt. Under veckan gjordes tre olika feedback-övningar, ett mycket bra sätt att få ökad självinsikt. Som avslutning skrev man en handlingsplan och tog en kopia som kursledningen skickar mig om ett par månader som påminnelse.

Jag kan rekommendera både kursen och våra handledare, det var en kanonbra kursvecka.

Kursen hölls på Odengården i Röstånga, ett trevligt ställe med bra lokaler och mycket god mat. En intensiv kurs och årstiden (mörkt mornar och kvällar) gjorde att jag inte hann se mycket av naturen som finns i närheten. Odengården ligger vid Söderåsens Nationalpark.

Är coachning manipulation?

Dagens Nyheter har en artikel om När frågorna gör dig till marionett. Artikeln är hämtad från Chef.se och handlar om den danske filosofen Finn Janning som hävdar att coachning är ingenting annat än ren manipulation. Men artikeln handlar inte om coachning utan om coachande ledarskap.

Trots likheten i benämning så finns en väsentlig skillnad, det är vems agenda som gäller. Vid coaching är det klienten som helt styr vilka ämnen och mål som ska diskuteras. Coachande ledarskap innebär att ledarens (företagets) agenda gäller, medarbetaren är styrd.

Se även: Skilj på coaching och coachande ledarskap.

Pig Management

Jag har läst boken Pig Management – läsebok för karriärgrisar skriven av Nina Jansdotter och Mattias Haglund.

Pig Management är en bok, men det är också ett begrepp. I bottnen ligger en metafor som bygger på svinstallets likhet med kontorslandskapet. Instängda som grisar i våra boxar tvingas vi vara produktiva dagarna i ända. Likheterna mellan människor och grisar har egentligen aldrig varit större än nu!

Boken handlar om det lilla företaget Gullegrisen AB som köps upp av det internationella storföretaget MegaPork. Förutom dessa företag finns vildsvinen i skogen intill. Det är en drastisk miljö i företagen, felsteg i karriären leder till slaktbänken – i bokstavlig bemärkelse i boken.

Huvudperson är Grisidor som har Galtazar som mentor. Av honom lär sig Grisidor vikten av:
• Att tro på sig själv genom att ha god kännedom om sina egna styrkor och svagheter.
• Att kunna anpassa sig utan att ge avkall på vem man är.
• Att vara generös men samtidigt inte låta sig utnyttjas.
• Att behandla alla lika.

Boken har ett intressant “grisgalleri”, typer som finns bland oss människor också. Jag gillar Indigo, en guru som har sett ljuset och har hoppat av karriären men ändå överlever i svinstallet. Att skriva en managementbok i “grisform” ger onekligen en historia med knorr.

Boken finns hos AdLibris och Pig Management.

En och en halv borgerlig politiker med integritet

Upptrappningen inför omröstningen om FRA-lagen (om avlyssning) har på många sätt visat sig vara en parodi. Flera borgerliga politiker har sagt sig ha tvivel och/eller vara mot lagen. När det sedan kom till kritan var det enbart en borgerlig politiker som vågade bryta med blocklinjen. Stor heder åt folkpartisten Camilla Lindberg som gick emot partilinjen och röstade nej.

Halvt rätt gjorde en annan folkpartist, Birgitta Ohlsson, som har varit öppen motståndare till FRA-lagen. Trots det så väljer hon att lägga ner sin röst. Det är en halvmesyr och att fega när det gäller.

Helt fel gjorde centerpartisterna Annie Johansson och Fredrick Federley, de har tidigare agerat som kritiker mot lagen. När det kom till kritan så vek de sig, efter snabba och minimala justeringar av förslaget, och de båda utmålas som svikare.

I Dagens Nyheter säger Camilla Lindberg att hennes motto är “Stå på dig. Annars gör staten det“. Hon ser som sin politiska huvuduppgift att skydda det lilla utrymme den enskilde individen har i Sverige i dag. Vi behöver fler politiker som delar den åsikten.

Camilla Lindberg har agerat rakryggat genom hela processen, ett bra exempel på vad integritet innebär. Federley har spelat för gallerierna och har förlorat sin trovärdighet, inte mycket integritet där.

Mentor, coach, coachande ledare

I en annonsbilaga från utbildning.se finns en bra beskrivning av mentorskap, individuell coaching och coachande ledarskap. Jag använder delar av deras text nedan.

Mentorskap handlar om att en mer erfaren person, ofta inom samma yrke, ger tips och råd.

Coachande ledarskap är att som chef stötta medarbetaren att ta fram sin kunskap, kreativitet och sina idéer för att på så sätt hitta egna lösningar på sina problem. Här är det chefen (företaget) som bestämmer vad coachingen ska avse.

Professionell coaching kan avse individ eller grupp. Det handlar om att en coach hjälper någon att utvecklas personligt eller yrkesmässigt och att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte råd eller egna lösningar utan lyssnar in personen som coachas. Det är den som blir coachad som bestämmer vad coachingen ska avse.

Jag arbetar som professionell coach och jag tycker att det är viktigt att skilja på coaching och coachande ledarskap.

Vattenfall och indianfilosofi

Dagens Nyheter har en artikel om Vattenfall skapar indiandebatt. Vattenfalls Vd Lars G Josefsson har i en intervju sagt:

Vi kan säga att vi inte ska göra något i dag som begränsar möjligheter för kommande generationer. Den indianska filosofin tittar sex generationer framåt.

DN har frågat runt men har inte hittat någon som kan bekräfta den indianska filosofin om sex generationer. Det kan inte jag heller, däremot finns det flera källor som talar om att man ska tänka sju generationer framåt.

The Six Nations: Oldest Living Participatory Democracy on Earth talas om att “In making any law our chiefs must always consider three things: the effect of their decision on peace; the effect on the natural world; and the effect on seven generations in the future.“.

Oneida Indian Nation skriver “Tradition also requires both the Nation’s leaders and its Members to consider the impact on the next seven generations when making decisions.

I boken The Manifestation Wheel står det att The elders of the Iroquois Confederacy councils taught that in our every deliberation we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.

Uppdatering 24 maj 2009.
Vattenfall har fått Climate Greenwash Awards 2009, med följande motivering:

Swedish energy company Vattenfall is a master of spin when it comes to climate change, portraying itself as a climate champion while lobbying to continue business as usual, using coal, nuclear power, and pseudo-solutions such as agrofuels and carbon capture and storage (CCS).

« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑