Dagens Nyheter har en artikel om Vattenfall skapar indiandebatt. Vattenfalls Vd Lars G Josefsson har i en intervju sagt:

Vi kan säga att vi inte ska göra något i dag som begränsar möjligheter för kommande generationer. Den indianska filosofin tittar sex generationer framåt.

DN har frågat runt men har inte hittat någon som kan bekräfta den indianska filosofin om sex generationer. Det kan inte jag heller, däremot finns det flera källor som talar om att man ska tänka sju generationer framåt.

The Six Nations: Oldest Living Participatory Democracy on Earth talas om att “In making any law our chiefs must always consider three things: the effect of their decision on peace; the effect on the natural world; and the effect on seven generations in the future.“.

Oneida Indian Nation skriver “Tradition also requires both the Nation’s leaders and its Members to consider the impact on the next seven generations when making decisions.

I boken The Manifestation Wheel står det att The elders of the Iroquois Confederacy councils taught that in our every deliberation we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.

Uppdatering 24 maj 2009.
Vattenfall har fått Climate Greenwash Awards 2009, med följande motivering:

Swedish energy company Vattenfall is a master of spin when it comes to climate change, portraying itself as a climate champion while lobbying to continue business as usual, using coal, nuclear power, and pseudo-solutions such as agrofuels and carbon capture and storage (CCS).