I en annonsbilaga från utbildning.se finns en bra beskrivning av mentorskap, individuell coaching och coachande ledarskap. Jag använder delar av deras text nedan.

Mentorskap handlar om att en mer erfaren person, ofta inom samma yrke, ger tips och råd.

Coachande ledarskap är att som chef stötta medarbetaren att ta fram sin kunskap, kreativitet och sina idéer för att på så sätt hitta egna lösningar på sina problem. Här är det chefen (företaget) som bestämmer vad coachingen ska avse.

Professionell coaching kan avse individ eller grupp. Det handlar om att en coach hjälper någon att utvecklas personligt eller yrkesmässigt och att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte råd eller egna lösningar utan lyssnar in personen som coachas. Det är den som blir coachad som bestämmer vad coachingen ska avse.

Jag arbetar som professionell coach och jag tycker att det är viktigt att skilja på coaching och coachande ledarskap.