Är coachning manipulation?

Dagens Nyheter har en artikel om När frågorna gör dig till marionett. Artikeln är hämtad från Chef.se och handlar om den danske filosofen Finn Janning som hävdar att coachning är ingenting annat än ren manipulation. Men artikeln handlar inte om coachning utan om coachande ledarskap.

Trots likheten i benämning så finns en väsentlig skillnad, det är vems agenda som gäller. Vid coaching är det klienten som helt styr vilka ämnen och mål som ska diskuteras. Coachande ledarskap innebär att ledarens (företagets) agenda gäller, medarbetaren är styrd.

Se även: Skilj på coaching och coachande ledarskap.

2 Comments

 1. Andreas

  Artikeln påminde mig om vad jag ogillade mest på mitt förra jobb. Jag utvecklade en arbetsgång som var ungefär 30% mer effektiv än den som kontoret i övrigt använde. Fördelen var att arbetet gick snabbare, på bekostnad av att det syntes väldigt lite resultat de första fyra dagarna av en vecka och sedan mycket goda resultat den femte dagen. Det fanns inga nackdelar eller risker med optimeringen, det handlade bara om att göra saker i rätt ordning och på så vis spara tid.

  Den första veckan jag använde mig av metoden gjorde den succé hos underchefen. Dag fyra den andra veckan hade en grupp andra anställda gått till en högre chef för att peka på mina dåliga resultat för just den veckan. Dag fem fick jag ingen chans att göra klart den veckans arbete, för jag fick “coaching” där jag fick förklara mig – och fick veta att här skulle det minsann inte optimeras. Jag skulle jobba som alla andra. Det var en “enhetlig process”, där jag skulle visa respekt genom att inte sinka och förändra efter eget behag. Eller optimera, för den delen.

  Tre år senare är jag egen företagare, mångmiljonär och har flera anställda. Min coachande ledare har “gått ner på golvet” och har en vanlig kontorstjänst. Två av mina inte så snälla arbetskollegor har sökt jobb hos mig. Båda fick jobb, klagomålen till trots.

  Jag gillar inte “coaching”, men det var snarare coachande ledarskap som var felet för mig. Tack för den upplysningen, det tar jag till mig!

 2. Bengt

  Det är verkligen trist när chefen inte inser att arbetssätt kan förbättras. Härligt att höra att du satsade på eget företag och har lyckats.

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑