Jag gick en UGL-kurs 15-19 november med Peter Stenberg och Karin Ahlgren som handledare. Vi var åtta elever som hade en intensiv och mycket givande vecka.

Försvarshögskolan äger UGL-konceptet. UGL har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare eller blivande officerare. Kursen är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Aktuell version är UGL 2008. UGL-kurser.se beskriver kursen så här:

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:
* Individens roll i gruppen
* Gruppens mognad och utveckling
* Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
* Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
* Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:
* Effektivare konflikthantering
* Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
* Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
* Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
* Effektivare hantering av stress
* Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
* Förmågan att kommunicera effektivare
* Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare och medarbetare. Därmed är UGL-kurser också på flera sätt tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men detta innebär också att de är mer utvecklande.

Det var en intensiv vecka med kvällspass. Upplevelsebaserat lärande är effektivt men också krävande. Vi började på måndagen som en nystartad grupp och under veckan upplevde vi aktivt de olika faserna fram till en effektiv och väl fungerande grupp. Det var lite sorgset när vi på fredagen upplöste gruppen och skiljdes åt. Under veckan gjordes tre olika feedback-övningar, ett mycket bra sätt att få ökad självinsikt. Som avslutning skrev man en handlingsplan och tog en kopia som kursledningen skickar mig om ett par månader som påminnelse.

Jag kan rekommendera både kursen och våra handledare, det var en kanonbra kursvecka.

Kursen hölls på Odengården i Röstånga, ett trevligt ställe med bra lokaler och mycket god mat. En intensiv kurs och årstiden (mörkt mornar och kvällar) gjorde att jag inte hann se mycket av naturen som finns i närheten. Odengården ligger vid Söderåsens Nationalpark.