The Manifestation Wheel

Idag var jag på frukostseminarium hos CoachCompanion. Lena Oscarsson pratade om The Manifestation Wheel, ett koncept av Allan Seale delvis baserat på indianernas medicinhjul. Enkelt sagt arbetar man sig runt hjulet som är uppdelat i åtta hus (steg), från vision till efterord (legacy). Jag blev så intresserad av konceptet att jag köpte boken om The Manifestation Wheel.

Bilden är från Allan Seale’s webbsite.
The Manifestation Wheel

Skilj på arbete och fritid

För att kunna få en bra balans mellan arbete och fritid är det viktigt att man kan dra en tydlig linje mellan dem. Om man låter arbete och fritid flyta in i varandra ska det bero på ett medvetet val och inte för att man inte har försökt skilja dem åt.

Ha två mobiltelefoner.
Genom att ha en mobil för arbete och en annan för fritid så vet du vad samtalet gäller redan innan du svarar. Det innebär att du kan undvika jobbsamtal på fritid genom att stänga av arbetstelefonen eller låta bli att svara i den.

Ha skilda emailkonton.
Använd mailen på arbetet enbart för arbetsmail och skaffa ett speciellt konto för privatmail. Jag använder Google webmail, Gmail, som är gratis och har massor av utrymme för mail.

Bonus.
En bonus med att skilja på arbete och fritid när det gäller mobil och mail är att om du någon gång byter arbete så påverkar det inte dina privata kontakter. De fortsätter använda din privatmobil och din privata mail precis som tidigare.

Note: Photo by Brent and MariLynn.

Ta fram kraften!

Idag var jag på IHM och Ledarnas Frukostseminarium “Ta fram kraften” i Malmö. Föreläsare var Susanne Pettersson. I inbjudan stod att Föreläsningen ger på ett oerhört inspirerande sätt ytterligare kunskap om hur man tar fram kraften inom sig själv, i team och i organisationer!. Det stämde bra, Susanne är mycket inspirerande och brinner för ämnet.

Susanne pratade om att det vi ser hos människor är toppen på isberget, vad de gör (beteende). Under ytan ligger syfte-varför, vision-mål, värderingar och valda sanningar.

Susanne pratade ockå om att positiva tillstånd leder till goda prestationer. Man ska använda sitt “minneskonto” på ett bra sätt genom att förstärka positiva saker och undvika känslor när det går mindre bra. Ett relevant citat är Catch me doing something right.

När det gäller organisationer så behöver alla dra åt samma håll. Det gäller individ, team och organisation. För att uppnå det så handlar det om att bli överens om syfte, vision, värderingar och mål. Susanne pratade om att mäta på fyra olika nivåer: att vara medveten, att förstå, att tro på och att agera.

Flyt eller oflyt – kan jag påverka det och i så fall hur?

Idag var det frukostmöte på CoachCompagniet, Anette Rehnström pratade om “Flyt eller oflyt – kan jag påverka det och i så fall hur?”. Svaret var inte oväntat att vi kan påverka – vi ser det vi förväntar oss. Genom att förändra vår tankar, formulera oss positivt, så jobbar det för oss.

Du kan bara förändra dig själv men du kan påverka andra.

Ovanstående mening är inget nytt men förtjänar att upprepas. Förändring kommer inifrån, den kommer sedan att påverka vår omgivning.

Finn din livsuppgift

I helgen läste jag klart boken Finn din livsuppgift av Robin Sharma. Boken handlar om en koncernchefs väg till andligt uppvaknande. Det är berättelsen om en man som står i begrepp att ta sitt liv, men av en händelse möter han Munken som sålde sin Ferrari, värstingadvokaten Julian Mantle. Munken lotsar sin yngre kollega på en inre resa.

Denna inre resa är en process med sju steg där varje steg är nödvändigt för att man ska kunna gå vidare. Dessa steg är:
1) Medvetenhet om att leva i en lögn.
2) Valet – att välja den medvetna vägen som leder till storhet.
3) Medvetenhet om under och möjligheter.
4) Att inhämta ny kunskap och nya insikter.
5) Transformation och återfödelse, att släppa gamla mönster.
6) Prövningen, hängivenheten att leva ett autentiskt liv testas.
7) Det stora uppvaknandet av självet.

Ett verktyg för att ta sig igenom de sju stegen är fem dagliga aktiviteter:
att gå upp klockan fem på morgonen,
att ha en ”helig timme ” för inre arbete,
att föregå med gott exempel genom att ta hand om sig själv,
att vara hängiven en hög nivå av självmedvetande och
att vara en så kärleksfull person som möjligt.

Baksidestexten slutar med: Vi är här för att väcka till liv hela vår potential och vi ska sträva efter att vara storslagna i allt vad vi gör: ”Gör ditt bästa och låt livet göra resten.”

Det är en mycket intressant bok som handlar om en väg till självuppvaknande. Jag gillar att det inte är en “önska och du får”-bok utan den visar på att det krävs arbete för att förändra sig själv. Men den visar också på belöningen av att nå ända fram. Eftersom jag ser mig som livscoach gillar jag munkens beskrivning av sin roll: “Jag coachar människor till att bli sina högsta jag och hjälper dem att satsa allt som människor. Jag hjälper människor att förstå sin livsuppgift och förverkliga sina drömmar.

Apropå livsuppgift så står det att “Ingen finner sin livsuppgift. Din livsuppgift kommer att finna dig – bara du själv har klarat av de förberedelser och det inre arbete som krävs för att fånga tillfället när det dyker upp.

Ta plats på scen

Dags för frukostmöte på CoachCompagniet, idag var det Anna Arwidson som pratade på temat “Ta plats på scen”. Det var intressant att höra om kommunikation och kroppspsråkets betydelse (cirka 60% av budskapet). Vi såg och kände (via övningar) hur man genom att förändra sitt kroppsliga agerande förändrar den bild man ger andra. En nyttig påminnelse!

Uppdatering.
Att kroppsspråket har så stor betydelse i vår kommunikation visar sig vara en myt: Words Do Matter – Busting the Mehrabian Myth.

Fem frågor för fastnare

I Chef nummer 12 finns fem frågor som de har hämtat från Psychology Today. Frågorna kan användas av den som är i valet och kvalet att byta jobb.

  1. På en skala mellan fasa och gjädje, hur glad är du att gå upp ur sängen och gå till jobbet?
  2. På en skala mellan koma och utmaning, hur mycket lär och utvecklas du professionellt?
  3. På en skala mellan förakt och nöje, hur inspirerande, stödjande eller produktiva är relationerna till kollegerna?
  4. På en skala mellan patetisk och stolt, hur är nuvarande lön och ansvar i förhållande till din ambition?
  5. På en skala mellan kicksökeri och trygghetsnarkomani, hur stor yrkesmässig risk kan du ta just nu i mitt liv?

Det är en annorlunda formulering på skalorna, vanligen använder man 1-5 men de ovan är onekligen tankeväckande.

Hoppjerka, expert eller karriärklättrare

Decision Dynamics har tagit fram ett verktyg som heter Karriärmodellen. Det ingick i coachutbildningen på CoachCompagniet att få göra en sådan test. Jag tycker att Karriärmodellen är mycket intressant, resultatet var mycket givande och ett bra underlag i min egen coaching. Man får en ökad kunskap om vad som driver en.

Ledarna har en artikel, Hoppjerka, expert eller karriärklättrare – nu går karriären inte spikrakt uppåt längre, som handlar om Rikard Larsson som är en av personerna bakom Karriärmodellen. Rikard säger så här:

Vi går alla omkring med förutfattade meningar om vad som är en bra och lycklig karriär. Vi lyssnar inte till vårt hjärta utan styrs av våra ideal, men då riskerar man att göra karriär på andras villkor och förlora mycket motivation.

Ledarna har en bra beskrivning av de fyra typerna som Karriärmodellen redovisar. Resultatet av testen är bland annat grafik som visar hur man ligger till i de fyra varianterna.

Karriärmodellen visar på fyra olika karriärinriktningar: experten som ÄR sin specialiserade, långsiktiga karriär, den linjäre som GÖR karriär uppåt i hierarkin, den utvidgande som UPPTÄCKER sin karriär sidledes till nya, näraliggande områden och den episodiske som byter så ofta till helt nya områden att han/hon inte ens tror sig ha någon karriär.

De fyra karriärinriktningarna:

Experten
Experten gör ett specialiserat val och håller sedan fast vid det under hela sitt arbetsliv. Han/hon identifierar sig med sitt yrke och siktar på att fördjupa sig och bli så bra som möjligt samt hålla på så länge som möjligt.

Den linjära
Den linjära gör sin karriär genom att klättra uppåt – ju högre desto bättre. Det är en välkänd typ, och många tror att det är detta man menar när man pratar om karriär.

Utvidgaren
Utvidgaren upptäcker sin karriär sidledes. Han/hon följer ett traditionellt spår i några år, men känner sedan att motivationen börjar dala och hittar då till ett nytt närliggande yrke. Så fortsätter det sedan genom arbetslivet i fem-tio-årsperioder.

Episodikern
Episodikern byter jobb så ofta som möjligt och riktar in sig på så varierande saker som möjligt. Ofta byter han/hon till helt nya yrken vartannat år.

Retorik till frukost

CoachCompagniet anordnar en serie frukostseminarier, idag var det dags att prata om retorik. Föreläsare var Annika Scholander från Retorikforum. Det blev en mycket givande timme, både när det gäller retorik och sådant som är användbart även i andra sammanhang.

Retorik handlar om förmågan att övertyga sig själv och andra, att kommunicera effektivare. Det handlar också om att göra sig medveten om vad man vill signalera.

De tre grundläggande medlen för att övertyga nämndes också, Ethos, Pathos och Logos.

En kommentar gällande både retorik och personligt varumärke blir en tankeställare för mig, “tydligt utåt kräver tydligt inåt”.

Din placering i syskonskaran

CoachCompagniet anordnar en serie frukostseminarier. Ann Kellheim från Vilja Våga höll ett föredrag på temat “Din placering i syskonskaran”. Det var mycket intressant att höra att ens placering i syskonskaran påverkar ens beteende senare i livet och även hur man väljer partern och yrke.

Dels finns det två spår, “Kungaspåret” för söner och “Drottningspåret” för flickor, dels påverkas man av vilken i ordningen man är. Man skiljer på ensambarn, äldsta barn, mellanbarn och yngsta barn. Är skillnaden mellan två barn mer än sex år så ses de i det här sammanhanget som skilda grupperingar. Så kallade “sladdbarn” blir en ny gruppering med äldstabarn etc fristående från äldre syskon.