I helgen läste jag klart boken Finn din livsuppgift av Robin Sharma. Boken handlar om en koncernchefs väg till andligt uppvaknande. Det är berättelsen om en man som står i begrepp att ta sitt liv, men av en händelse möter han Munken som sålde sin Ferrari, värstingadvokaten Julian Mantle. Munken lotsar sin yngre kollega på en inre resa.

Denna inre resa är en process med sju steg där varje steg är nödvändigt för att man ska kunna gå vidare. Dessa steg är:
1) Medvetenhet om att leva i en lögn.
2) Valet – att välja den medvetna vägen som leder till storhet.
3) Medvetenhet om under och möjligheter.
4) Att inhämta ny kunskap och nya insikter.
5) Transformation och återfödelse, att släppa gamla mönster.
6) Prövningen, hängivenheten att leva ett autentiskt liv testas.
7) Det stora uppvaknandet av självet.

Ett verktyg för att ta sig igenom de sju stegen är fem dagliga aktiviteter:
att gå upp klockan fem på morgonen,
att ha en ”helig timme ” för inre arbete,
att föregå med gott exempel genom att ta hand om sig själv,
att vara hängiven en hög nivå av självmedvetande och
att vara en så kärleksfull person som möjligt.

Baksidestexten slutar med: Vi är här för att väcka till liv hela vår potential och vi ska sträva efter att vara storslagna i allt vad vi gör: ”Gör ditt bästa och låt livet göra resten.”

Det är en mycket intressant bok som handlar om en väg till självuppvaknande. Jag gillar att det inte är en “önska och du får”-bok utan den visar på att det krävs arbete för att förändra sig själv. Men den visar också på belöningen av att nå ända fram. Eftersom jag ser mig som livscoach gillar jag munkens beskrivning av sin roll: “Jag coachar människor till att bli sina högsta jag och hjälper dem att satsa allt som människor. Jag hjälper människor att förstå sin livsuppgift och förverkliga sina drömmar.

Apropå livsuppgift så står det att “Ingen finner sin livsuppgift. Din livsuppgift kommer att finna dig – bara du själv har klarat av de förberedelser och det inre arbete som krävs för att fånga tillfället när det dyker upp.