Decision Dynamics har tagit fram ett verktyg som heter Karriärmodellen. Det ingick i coachutbildningen på CoachCompagniet att få göra en sådan test. Jag tycker att Karriärmodellen är mycket intressant, resultatet var mycket givande och ett bra underlag i min egen coaching. Man får en ökad kunskap om vad som driver en.

Ledarna har en artikel, Hoppjerka, expert eller karriärklättrare – nu går karriären inte spikrakt uppåt längre, som handlar om Rikard Larsson som är en av personerna bakom Karriärmodellen. Rikard säger så här:

Vi går alla omkring med förutfattade meningar om vad som är en bra och lycklig karriär. Vi lyssnar inte till vårt hjärta utan styrs av våra ideal, men då riskerar man att göra karriär på andras villkor och förlora mycket motivation.

Ledarna har en bra beskrivning av de fyra typerna som Karriärmodellen redovisar. Resultatet av testen är bland annat grafik som visar hur man ligger till i de fyra varianterna.

Karriärmodellen visar på fyra olika karriärinriktningar: experten som ÄR sin specialiserade, långsiktiga karriär, den linjäre som GÖR karriär uppåt i hierarkin, den utvidgande som UPPTÄCKER sin karriär sidledes till nya, näraliggande områden och den episodiske som byter så ofta till helt nya områden att han/hon inte ens tror sig ha någon karriär.

De fyra karriärinriktningarna:

Experten
Experten gör ett specialiserat val och håller sedan fast vid det under hela sitt arbetsliv. Han/hon identifierar sig med sitt yrke och siktar på att fördjupa sig och bli så bra som möjligt samt hålla på så länge som möjligt.

Den linjära
Den linjära gör sin karriär genom att klättra uppåt – ju högre desto bättre. Det är en välkänd typ, och många tror att det är detta man menar när man pratar om karriär.

Utvidgaren
Utvidgaren upptäcker sin karriär sidledes. Han/hon följer ett traditionellt spår i några år, men känner sedan att motivationen börjar dala och hittar då till ett nytt närliggande yrke. Så fortsätter det sedan genom arbetslivet i fem-tio-årsperioder.

Episodikern
Episodikern byter jobb så ofta som möjligt och riktar in sig på så varierande saker som möjligt. Ofta byter han/hon till helt nya yrken vartannat år.