I Chef nummer 12 finns fem frågor som de har hämtat från Psychology Today. Frågorna kan användas av den som är i valet och kvalet att byta jobb.

  1. På en skala mellan fasa och gjädje, hur glad är du att gå upp ur sängen och gå till jobbet?
  2. På en skala mellan koma och utmaning, hur mycket lär och utvecklas du professionellt?
  3. På en skala mellan förakt och nöje, hur inspirerande, stödjande eller produktiva är relationerna till kollegerna?
  4. På en skala mellan patetisk och stolt, hur är nuvarande lön och ansvar i förhållande till din ambition?
  5. På en skala mellan kicksökeri och trygghetsnarkomani, hur stor yrkesmässig risk kan du ta just nu i mitt liv?

Det är en annorlunda formulering på skalorna, vanligen använder man 1-5 men de ovan är onekligen tankeväckande.