Tag: Förändring (Page 1 of 3)

Personlig SWOT-analys

SWOT-analyser används ofta i företag. Exempel på vad som kan tas upp där ges i SWOT-analys (Wikipedia).

Det går alldeles utmärkt att använda SWOT-analys som person, t.ex när det gäller yrkesval eller karriärplanering. Skillnaden är att fokus ligger på egenskaper som är relevanta för personen i just den situationen.

SWOT

Interna respektive externa

Interna egenskaper är våra egna styrkor och svagheter. Det är sådant som vi själva kan påverka.

Externa egenskaper är möjligheter och hot. Detta är omvärldsfaktorer, vi kan sällan påverka dem på egen hand utan får anpassa oss.

Styrkor

Börja med att lista dina styrkor. Välj ut de 3-5 styrkorna i topp för dig i den aktuella situationen (yrkesval, karriärbyte eller vad du har valt för situation att analysera).

Du ska vara så trygg med de styrkor du väljer ut att du utan att blinka ska kunna berätta om dem i t.ex. en anställningsintervju.

Svagheter

Nästa steg är att titta på dina svagheter i den situation du analyserar. Vi har ofta lätt för att hitta svagheter hos oss själva. Välj ut max tre som påverkar den situation du arbetar med.

Haka inte upp dig för mycket på dina svagheter. Hur hanterar du dem? Istället för att arbeta med att bli av med en svaghet kan vi hitta andra lösningar. Kan vi samarbeta med andra som balanserar våra svagheter?

Möjligheter

Vilka möjligheter har du i den situation du analyserar?

Hot

Vilka hot finns det i omvärlden som påverkar dig i den situation du analyserar?

SWOT för karriärplanering

När det gäller SWOT för karriärplanering så rekommenderar jag följande (engelska) sidor som har bra exempel på frågor att fundera över.
Using a SWOT Analysis in Your Career Planning
SWOT Analysis Questions for Job-Seekers in Career Planning

Att tänka på

Definiera först vilken situation du vill analysera. Det påverkar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som du kommer att hitta,

Tänk på att vad som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan situation, och vice versa.

Jag har en post om SWOT även på min engelska hemsida: Using SWOT analysis for personal purposes

GRS i 3 steg

GRS i GRS mentor står för Gör Rätt Saker. Det är viktigt att först fokusera på att göra rätt saker för att sedan göra saker på rätt sätt.

Förutom att Gör Rätt Saker är viktigt i sig så utgör det också första steget i en process. Genom att slopa ett ord i taget får man en struktur att följa.

 1. Gör Rätt Saker – välj vad som är viktigt, välj bort, prioritera.
 2. Gör Rätt – det du väljer att göra, gör det på rätt sätt.
 3. Gör – se till att det som är viktigt blir gjort.

Gör Rätt Saker

Mentorskap – Vem styr?

Igår var jag på en träff med mentorprogrammet för Nätverket Göran och Affärskvinnor Öresund. Träffen hölls på 53:e våningen i Turning Torso, en mötesplats med en fantastisk utsikt.

Kvällens föreläsare var Rolf Hedman som pratade kring “Mentorskapets Sju Utmaningar”. Rolf listade följande:

 1. Syfte, resultat
 2. Närvaro
 3. Frågor
 4. Livsfas var är klienten/adepten
 5. Neutral
 6. Lärande
 7. Engagemang

Mentorskap som en dans

I diskussionen gjordes en jämförelse mellan mentorskap och dans. Jag tycker att det är en mycket bra beskrivning som tydliggör rollerna. Adepten för och mentorn följer, det är adepten som avgör vad mötet ska handla om.

Fokus ligger på adepten. Neutral i listan ovan handlar om att mentorn ska vara utan egen agenda, utan egna mål med samtalen.

Mentorskapets Sju Utmaningar

Rolf Hedman skriver utförligare om Mentorskapets Sju Utmaningar (de tre första) och Mentorskapets Sju Utmaningar – fortsättning (de fyra sista).

Social Project Management och Projectplace

Social Project Management – nästa generations projektledning
I ett nyhetsbrev jag fick från IHM stod det om Social Project Management – nästa generations projektledning.

Mattias Hällström, en av Projectplace grundare, talar om Social Project Management samt hur Projectplace sedan starten jobbat efter förutsättningarna att det är samarbete, inte kontroll, som ger den bästa grunden till ett lyckat projekt.

Enligt Social Project Management är nyckeln till ett framgångsrikt projekt att hjälpa teamet att:
• snabbt bygga upp tillit och koordinera sina uppgifter med varandra
• ständigt lära sig av och anpassa sig till förändringar inom projektet och i dess omgivning
• använda smarta verktyg för att kommunicera öppet och dela information på ett transparent sätt

Jag har människan i fokus i mitt arbete som coach och mentor. För mig är det intressant att man lyfter fram den mänskliga delen av projektarbete och inte bara fokuserar på metod och teknik/hjälpmedel.

Projectplace stödjer Hungerprojektet
Jag stöder Hungerprojektet och följer dem på Facebook. Där dök det upp ett pressmeddelande, Projectplace stödjer Hungerprojektet.

I veckan skänkte vi på Projectplace 15 000 sek från en intern insamling till Hungerprojektet. Efter att vi fått lite mer information om deras organisation av VD Åsa Skogström, visade det sig att vi har mycket mer gemensamt än bara insamlingen. Vi har samma syn på projekt och förändringsprocesser. Hungerprojektets resultatinriktade workshops som bygger på Vision, Commitment & Action (VCA) följer samma filosofi som the Projectplace Way. Det handlar helt enkelt om att få med alla på tåget, vare sig det är ett projekt för rent vatten i Indien eller att bygga en ny vindkraftspark vid danska kusten.

Social Project Management – The Projectplace Way
Jag besökte Projectplace för att läsa mer om Social Project Management – The Projectplace Way.

Ett projekt är ett tillfälligt socialt nätverk där människor förenas för att samarbeta mot ett gemensamt mål. Nyckeln till ett lyckat projekt är att skapa förståelse kring hur man får det sociala nätverket att fungera optimalt. Därför behöver man förstå vad som verkligen motiverar människor, hur de samspelar för att skapa förtroende i jobbrelationer och hur man kan använda rätt verktyg för att få alla att känna sig engagerade, med mycket ansvar och passion för sina projekt.

Social Project Management (även kallat Project Management 2.0) representerar ett dramatiskt skifte där man ser samarbete som hjärtat i all projektledning.

Jag sökte vidare och hittade Projectplace lanserar ett manifest för social projektledning där det bland annat står:

Trenden (Social Project Management) har fötts ur scrum, agil projektledning och utvecklingen inom sociala medier. Detta nya sätt att se på projektledning har snabbt utvecklats och anammats av många projektledare och utmanar nu mer traditionell projektledning på allvar. Detta nya fokus på kommunikation och sociala samarbetsverktyg har lett till ett snabbt paradigmskifte där samarbete lyfts till den viktigaste delen inom all projektledning

Social Project Management
Jag är nyfiken på konceptet Social Project Management, ska leta efter mer information och återkommer i ämnet.

Instruktion för skalbaggar

K G Hammar avslutade sin föreläsning på Marknadsföreningens frukostmöte idag med denna dikt av av Margareta Ekström.

För att man ska kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas

För att man ska kunna flyga
måste man gå högst upp på strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer

För att man ska kunna flyga
måste modet vara
något större än rädsla
och en gynnsam vind råda

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Jag gick en UGL-kurs 15-19 november med Peter Stenberg och Karin Ahlgren som handledare. Vi var åtta elever som hade en intensiv och mycket givande vecka.

Försvarshögskolan äger UGL-konceptet. UGL har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare eller blivande officerare. Kursen är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Aktuell version är UGL 2008. UGL-kurser.se beskriver kursen så här:

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:
* Individens roll i gruppen
* Gruppens mognad och utveckling
* Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
* Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
* Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:
* Effektivare konflikthantering
* Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
* Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
* Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
* Effektivare hantering av stress
* Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
* Förmågan att kommunicera effektivare
* Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kurser ställs det därför tydliga krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga som ledare och medarbetare. Därmed är UGL-kurser också på flera sätt tuffare än andra ledarskapsutbildningar, men detta innebär också att de är mer utvecklande.

Det var en intensiv vecka med kvällspass. Upplevelsebaserat lärande är effektivt men också krävande. Vi började på måndagen som en nystartad grupp och under veckan upplevde vi aktivt de olika faserna fram till en effektiv och väl fungerande grupp. Det var lite sorgset när vi på fredagen upplöste gruppen och skiljdes åt. Under veckan gjordes tre olika feedback-övningar, ett mycket bra sätt att få ökad självinsikt. Som avslutning skrev man en handlingsplan och tog en kopia som kursledningen skickar mig om ett par månader som påminnelse.

Jag kan rekommendera både kursen och våra handledare, det var en kanonbra kursvecka.

Kursen hölls på Odengården i Röstånga, ett trevligt ställe med bra lokaler och mycket god mat. En intensiv kurs och årstiden (mörkt mornar och kvällar) gjorde att jag inte hann se mycket av naturen som finns i närheten. Odengården ligger vid Söderåsens Nationalpark.

Omstart

Jag har kommit fram till att jag behöver uppdatera min affärsmodell. En variant är att lägga till och dra ifrån över tiden men jag känner mer för att ta ett rejält grepp och se över helheten. Jag gör om från grunden och skapar något nytt baserat på de erfarenheter jag fått.

En sak jag behöver fundera mer över är målgrupper för mina tjänster som coach, mentor och bollplank. Jag brukar säga att

Jag coachar vem som helst om vad som helst (som är lagligt).

Det låter flexibelt och bra men gör samtidigt det svårt att definiera målgrupper för marknadsföring.

Läs mer i Reinventing My Business.

När?

Jag startar igen den 1 mars 2011. Datum hänger ihop med en del andra förändringar. Hemsidan kommer att uppdateras, det beräknas ske under mars.

Gott Nytt 2010

Jag önskar dig ett framgångsrikt 2010!

Nyår är en tidpunkt då man ofta lovar att förändra och förbättra sitt liv och/eller sig själv. Men bara för att det blir ett nytt år så blir man inte en annorlunda människa än minuterna innan. Nyårslöften är tyvärr ofta dömda att misslyckas på grund av dåliga eller inga förberedelser.

Dave Navarro skriver på sin blogg Rock Your Day om What No One Will Tell You About The New Year:

New Year’s Day is around the corner, and everyone is talking about goals, plans and resolutions. Everyone is all cheery and optimistic and chatty about how great the new year is going to be, and while that’s all well and good, it’s all very dangerous.

Dangerous to your true goals, your true ambitions … because the new year doesn’t mean anything at all. You’re still carrying the same you from this year into next year. You’re still carrying the same habits and hangups that held you back over the last 12 months into the next twelve months.

Vill man få hållbara förändringar krävs förberedelser, en verklig vilja att förändras och målmedvetet arbete under ett antal veckor. Man ska själv vilja förändras och inte göra det för att andra vill det.

Ibland är man högmotiverad och då kan man ge löften som håller även om man inte har förberett sig. Två dagar innan julafton gjorde jag ett misstag i köket, jag spillde hett skinkspad på golv och fot vilket gav mig brännskador på ena foten. Då lovade jag mig själv att vara mer försiktig med sådant som är varmt. Fortfarande (4 januari) har brännsåren inte läkt men det blir bättre dag för dag.

Jante-frukost

Idag var jag på ett frukostmöte på Årstiderna, mötet var ett led i lanseringen av boken om Jante. Det blev en god frukost, trevligt sällskap och information om Jante-boken och konceptetet kring boken.

Maria Appelqvist och Bo Pedersen höll en kort presentation kring Jante, komfortzoner och begränsningar som finns (egna och de andra ger oss). Att göra Jante synlig är ett sätt att frigöra sig, att öppna upp för den potential vi har. Det är ett intressant sätt att arbeta på för en coach.

Jantelagen och dess motsats

Jantelagen är formulerad av Aksel Sandemose i boken En flykting korsar sitt spår (1933). Boken skrevs under hans tid i Norge men handlar om hans uppväxt i danska Nykøbing som i boken kallas för Jante, därav namnet “Jantelagen”.

Jantelagen formulerar i ord den oskrivna lag, som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än andra på något sätt. Jantelagen kopplas ofta till kulturen på många platser i Skandinavien, särskilt tidigare då de flesta bodde på landsbygden och i mindre städer och kontakten med omvärlden var mindre, vilket gav mindre utrymme till förändringar.

Med tanke på att Jantelagen är skriven av en dansk författare i en bok om hans barndomsstad i Danmark så kan man fråga sig varför Jantelagen ses som “typiskt svenskt”.

Jantelagen

 1. Du skall inte tro att du är något.
 2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 7. Du skall inte tro att du duger till något.
 8. Du skall inte skratta åt oss.
 9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Anti-Jantelagen

 1. Du ska tro att du är enastående!
 2. Du är värd långt mer än du tror!
 3. Du kan lära dig allt!
 4. Du är bättre än många andra!
 5. Du vet mycket mer än många andra!
 6. Du har mycket att vara stolt över!
 7. Du duger till allt!
 8. Du skall le och skratta!
 9. Du har någon som bryr sig om dig!
 10. Du har kunskaper att lära ut!
« Older posts

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑