Jag fick tips om en artikel hos Sydsvenskan, Kärlek och vänner ger lycka.

Innerst inne vet vi det nog redan, materiella ting och pengar har i grunden liten betydelse för om vi är lyckliga eller inte. Ändå är det oftast mer pengar, större och finare hus, lägenheter och bilar vi jagar efter och kanske även använder som måttstock för att värdera andras framgång, och lycka.

Måttstocken är enkel, både synlig och mätbar.

Människor är målinriktade varelser. Vi behöver mål att arbeta efter men det är bättre att sträva mot bättre relationer eller att utvecklas som person. Det ger mer än materiella mål. Kanske är det också på vägen mot målen som den största lyckan finns och inte när vi har nått fram.

Varken bättre relationer eller personlig utveckling är lätt att mäta, åtminstone inte för andra än dem det gäller.

Att utvecklas som person är något som gör mig lyckligare. Det gäller att njuta av vägen till målet också, “Happiness Is A Journey, Not A Destination”.