Tag: Tänkvärt

Beskriv dig själv med fem ord

Di Weekend, bilaga till Dagens Industri på fredagar, innehåller en intervjuserie kallad “21 snabba”. Som namnet indikerar är det 21 snabba korta frågor. En fråga som återkommer är den här:

Du ska skriva en kontaktannons. Hur beskriver du dig själv med fem ord?

Här är två exempel på svar från de senaste veckorna.

Exempel 1: Vetgirig, självironisk, tungsint, passionerad, snäll.

Exempel 2: Positiv, lösningsorienterad, empatisk, nyfiken, eftertänksam.

Det är en intressant fråga och inte helt enkel att svara på. Problemet – åtminstone för mig – är att välja bara fem ord. Resultatet för min del blev vetgirig, empatisk, lyssnande, omtänksam och lugn.

Vilka fem ord beskriver dig?

Instruktion för skalbaggar

K G Hammar avslutade sin föreläsning på Marknadsföreningens frukostmöte idag med denna dikt av av Margareta Ekström.

För att man ska kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas

För att man ska kunna flyga
måste man gå högst upp på strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer

För att man ska kunna flyga
måste modet vara
något större än rädsla
och en gynnsam vind råda

Livskvalitet

Jag satt och bläddrade i IKEA-katalogen 2009 och hittade följande text som säger mycket:

Livskvalitet handlar inte om stora, dyra saker.
Det handlar om små saker som gör stor skillnad.

Livslångt lärande

Jag har stor nyfikenhet och vetgirighet. Livslångt lärande är för mig något mycket lockande. Ett citat som känns rätt för mig är:

I en tid av drastisk förändring tillhör framtiden dem som lär sig. De fullärda finner att de är utrustade för att leva i en värld som inte längre finns. – Eric Hoffer

Vad är lycka?

Jag fick tips om en artikel hos Sydsvenskan, Kärlek och vänner ger lycka.

Innerst inne vet vi det nog redan, materiella ting och pengar har i grunden liten betydelse för om vi är lyckliga eller inte. Ändå är det oftast mer pengar, större och finare hus, lägenheter och bilar vi jagar efter och kanske även använder som måttstock för att värdera andras framgång, och lycka.

Måttstocken är enkel, både synlig och mätbar.

Människor är målinriktade varelser. Vi behöver mål att arbeta efter men det är bättre att sträva mot bättre relationer eller att utvecklas som person. Det ger mer än materiella mål. Kanske är det också på vägen mot målen som den största lyckan finns och inte när vi har nått fram.

Varken bättre relationer eller personlig utveckling är lätt att mäta, åtminstone inte för andra än dem det gäller.

Att utvecklas som person är något som gör mig lyckligare. Det gäller att njuta av vägen till målet också, “Happiness Is A Journey, Not A Destination”.

Konsten att jonglera

Jag köpte boken Konsten att jonglera och att nå balans i arbete och privatliv för flera år sedan men först nu kändes den rätt för mig att läsa klart. Boken är i två delar, den ena lär ut jonglering medan den andra handlar om vad man kan lära sig för livet av jongleringen.

Läxan för livet är att lärande kräver att man vågar misslyckas. För att bli bättre på jonglering (och annat) måste man öka svårighetsgraden och acceptera att i början misslyckas man. Man ska se misstag om en del av inlärningsprocessen för att därigenom lära sig fortare och även ha roligt under tiden.

En egenskap som är karaktäristisk för alla sanna mästare: en livslång vilja att lära sig mer.

Att lära sig jonglera är kul men jag får erkänna att jag övar inte så flitigt. Det blir för mig ett annorlunda tidsfördriv, en bra distraktion när jag behöver ett avbrott. Genom att jongleringen kräver koncentration blir det avkopplande, annat försvinner under tiden.

Vattenfall och indianfilosofi

Dagens Nyheter har en artikel om Vattenfall skapar indiandebatt. Vattenfalls Vd Lars G Josefsson har i en intervju sagt:

Vi kan säga att vi inte ska göra något i dag som begränsar möjligheter för kommande generationer. Den indianska filosofin tittar sex generationer framåt.

DN har frågat runt men har inte hittat någon som kan bekräfta den indianska filosofin om sex generationer. Det kan inte jag heller, däremot finns det flera källor som talar om att man ska tänka sju generationer framåt.

The Six Nations: Oldest Living Participatory Democracy on Earth talas om att “In making any law our chiefs must always consider three things: the effect of their decision on peace; the effect on the natural world; and the effect on seven generations in the future.“.

Oneida Indian Nation skriver “Tradition also requires both the Nation’s leaders and its Members to consider the impact on the next seven generations when making decisions.

I boken The Manifestation Wheel står det att The elders of the Iroquois Confederacy councils taught that in our every deliberation we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.

Uppdatering 24 maj 2009.
Vattenfall har fått Climate Greenwash Awards 2009, med följande motivering:

Swedish energy company Vattenfall is a master of spin when it comes to climate change, portraying itself as a climate champion while lobbying to continue business as usual, using coal, nuclear power, and pseudo-solutions such as agrofuels and carbon capture and storage (CCS).

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑