GRS i GRS mentor står för Gör Rätt Saker. Det är viktigt att först fokusera på att göra rätt saker för att sedan göra saker på rätt sätt.

Förutom att Gör Rätt Saker är viktigt i sig så utgör det också första steget i en process. Genom att slopa ett ord i taget får man en struktur att följa.

  1. Gör Rätt Saker – välj vad som är viktigt, välj bort, prioritera.
  2. Gör Rätt – det du väljer att göra, gör det på rätt sätt.
  3. Gör – se till att det som är viktigt blir gjort.

Gör Rätt Saker