SWOT-analyser används ofta i företag. Exempel på vad som kan tas upp där ges i SWOT-analys (Wikipedia).

Det går alldeles utmärkt att använda SWOT-analys som person, t.ex när det gäller yrkesval eller karriärplanering. Skillnaden är att fokus ligger på egenskaper som är relevanta för personen i just den situationen.

SWOT

Interna respektive externa

Interna egenskaper är våra egna styrkor och svagheter. Det är sådant som vi själva kan påverka.

Externa egenskaper är möjligheter och hot. Detta är omvärldsfaktorer, vi kan sällan påverka dem på egen hand utan får anpassa oss.

Styrkor

Börja med att lista dina styrkor. Välj ut de 3-5 styrkorna i topp för dig i den aktuella situationen (yrkesval, karriärbyte eller vad du har valt för situation att analysera).

Du ska vara så trygg med de styrkor du väljer ut att du utan att blinka ska kunna berätta om dem i t.ex. en anställningsintervju.

Svagheter

Nästa steg är att titta på dina svagheter i den situation du analyserar. Vi har ofta lätt för att hitta svagheter hos oss själva. Välj ut max tre som påverkar den situation du arbetar med.

Haka inte upp dig för mycket på dina svagheter. Hur hanterar du dem? Istället för att arbeta med att bli av med en svaghet kan vi hitta andra lösningar. Kan vi samarbeta med andra som balanserar våra svagheter?

Möjligheter

Vilka möjligheter har du i den situation du analyserar?

Hot

Vilka hot finns det i omvärlden som påverkar dig i den situation du analyserar?

SWOT för karriärplanering

När det gäller SWOT för karriärplanering så rekommenderar jag följande (engelska) sidor som har bra exempel på frågor att fundera över.
Using a SWOT Analysis in Your Career Planning
SWOT Analysis Questions for Job-Seekers in Career Planning

Att tänka på

Definiera först vilken situation du vill analysera. Det påverkar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som du kommer att hitta,

Tänk på att vad som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan situation, och vice versa.

Jag har en post om SWOT även på min engelska hemsida: Using SWOT analysis for personal purposes