Page 2 of 10

En hemsida om förändring

Jag hade fyra hemsidor som tillsammans utgjorde kärnan i min närvaro på internet. Två är på engelska, de andra två är på svenska. En i varje språk är för mitt företag, de två andra är mina personliga hemsidor. Det fanns en överlappning i ämnen mellan mina företagssidor och mina personliga sidor. Ibland hade jag (skapade jag) problem med var en viss post skulle hamna.

I oktober 2013 dök det upp ett nytt projekt. Det resulterade i en ny hemsida, The Mental Leap (engelska). Förutom att projektet är spännande i sig själv så löser det mitt problem med överlappande ämnen. I fortsättningen hamnar förändring och relaterade ämnen på The Mental Leap. Jag kommer med tiden att flytta dit gamla poster inom relevanta ämnesområden.

Uppdatering av hemsidan

Jag gör en uppdatering av min svenska hemsida. Det innefattar nya texter, en uppdatering av befintliga texter och en förändring av hemsidans struktur. Arbetet sker organiskt, ändringarna kommer att växa fram över tiden.

Naturligt ledarskap

Igår deltog jag i en häftig aktivitet hos Bolinder Ledarskap. Naturligt ledarskap är träning i ledarskap med hjälp av hästar. Det är en mycket effektiv metod för att synliggöra behovet av ett tydligt ledarskap. För att få hästen att göra det man vill krävs tydlighet och mål. Det samma gäller för ledarskap i andra sammanhang. Hästen ger dig omedelbar och tydlig feedback på om ditt ledarskap fungerar, människor är ofta inte lika ärliga.

Övningarna ägde rum inne i ridhuset. Första övningen var att vi satt vid ena kortsidan och fem hästar släpptes lösa i ridhuset. Vår uppgift var att välja ut en häst och följa den mer noggrant för att se dess karaktär och beteende i flocken. Vi skulle även välja ut vilken häst vi trodde var flockens ledare.

Sedan minglade vi med hästarna. Deras beteende förändrades, från deras synpunkt ingick vi i flocken och relationerna förändrades.

Nästa övning var att leda en häst runt en bana. Det låter enkelt att hålla i grimskaftet och gå men en häst på 4-500 kilo kräver tydlighet i ledarskapet. Ledarskap handlar om förtroende och kommunikation.

Sedan var det en övning där en red barbacka på hästen och en annan ledde häst och ryttare runt banan. Nu gällde det att vara tydlig i vem som var ledaren. Den som satt på hästen skulle följa med och lita på den som ledde hästen.

Efter fika var det dags för en hinderbana. Vi skulle leda hästen runt hinderbanan. Här handlade det om tydliga mål för att ta sig förbi hindren, samarbete och tydlighet i ledarskapet.

Bolinder - Naturligt ledarskap

Bilden visar när vi förbereder oss inför sista övningen. Hästen har inget grimskaft, är lös och kan alltså gå som den vill. Vi skulle utan att röra vid hästen gemensamt få hästen att gå med oss runt banan och avsluta med att stå på presenningen. Feedbacken var omedelbar, vi var otydliga i början och då stod hästen helt stilla. När vi alla var tydliga gick rundan riktigt bra, vi gick tillsammans runt hela banan och i mål.

Det var en mycket bra aktivitet med smakprover på hur man kan öva naturligt ledarskap med hjälp av hästar. Jag hade höga förväntningar, de överträffades.

Denna typ av utbildning i ledarskap borde integreras i den mer standardmässiga ledarutbildning som många bedriver. Hästarna är tydliga och ärliga i sin feedback. Det kombinerat med övningar med tydligt mål och syfte är mycket givande.

Professorn och glasburken

En mycket tänkvärd berättelse om vikten av att prioritera och planera sitt liv på rätt sätt.

En professor stod framför en grupp studenter. På bordet bredvid honom fanns en stor tom glasburk och en del andra burkar och koppar med innehåll som studenterna inte kunde se. Professorn inledde lektionen under tystnad genom att fylla glasburken upp till kanten med stora stenar.

”Är burken full nu?” frågade han studenterna.

”Jaaaa” svarade alla enhälligt.

Professorn tog då upp en burk full med småsten och hällde innehållet i glasburken med de stora stenarna. Genom att skaka glasburken lite lätt fick han småstenarna att rinna ner i håligheterna mellan.

”Vad säger ni nu då?” undrade professorn. ”Är burken full?”

”Jaaa” svarade studenterna lika övertygade som förra gången.

Professorn tog nu fram en skål med sand som han börjar strila ner i den stora glasburken. Den rann långsamt ner och fyllde upp resten av allt tomrum mellan de stora stenen och grus.

”Är det fullt nu då?” undrade professorn återigen.

”Jaaaa” svarade studenterna som inte kunde tro att något mer alls skulle rymmas i burken.

Professorn tog då fram två koppar med kaffe som han sakta lät rinna ner i glasburken, så att det bubblade och sanden fylldes av mörkbruna strimmor. Alla skrattade och professorn log nöjt. Sedan tittade han allvarligt på sina studenter.

”Nu vill jag att ni tänker er att den här glasburken representerar ert liv” sade han. ”De stora stenarna är de viktigaste sakerna – er familj, hälsa, vänner och annat som ligger er varmt om hjärtat. Om allt annat gick er förlorat och bara dessa saker återstod skulle de ändå uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra saker som betyder något i era liv – som hem, jobb och bil. Sanden representerar allt annat – d.v.s. småsakerna i livet.

Om ni häller sanden i burken först kommer inte de stora stenarna att få plats. Det är precis så det är i livet. Om du lägger all din tid och energi på småsaker, kommer det inte finnas plats och tid för det som är verkligt viktigt för dig. Lämna plats åt det viktiga först. Umgås med och ta hand om familjen och vännerna. Lev ett hälsosamt liv. Ägna tid åt sådant som gör dig passionerad. Prioritera de stora stenarna och småstenarna. Sanden finns bara där och tar tid och plats utan att egentligen betyda något för dig.”

En av studenterna räckte upp handen och frågade ”Men kaffet då? Vad betyder det?”

Professorn log och svarade ”Kaffet finns med för att visa att hur fullt livet än känns, finns det alltid plats för en fika med en vän.”

In English: The jar of life – stones, pebbles and sand

Född till ledare eller?

Idag har jag lyssnat på Karin Hallhagen och Annette Runsteen från Excellent Progress Leadership Scandinavia AB som pratade om ledarskap under rubriken “Född till ledare eller?”

Det blev ett mycket intressant och givande föredrag med två praktiska övningar under föredraget och en “hemläxa” på slutet. Övningarna innebar även en kort diskussion med någon annan i salen om vad man kommit fram till i övningen. Hemläxan var att reflektera över vad man kommit fram till under föredraget och övningarna plus det viktigaste – att agera utifrån det man kom fram till.

Den första övningen var Ledarskapshjulet, ett enkelt och tydligt hjälpmedel för att definiera viktiga personer (relationer). Andra steget i övningen är att fundera över om man fördelar sin tid på bästa sätt mellan de olika sektorerna och personerna.

Den andra övningen handlade om “flowkanalen”, det område där man känner flow genom rätt förhållande mellan utmaning och kompetens.

Det är härligt när man får både ett intressant föredrag och användbara redskap (övningarna) med sig hem.

Föredraget arrangerades av Chefsnätverket Close och hölls hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB i deras fina lokaler centralt i Malmö.

Personlig SWOT-analys

SWOT-analyser används ofta i företag. Exempel på vad som kan tas upp där ges i SWOT-analys (Wikipedia).

Det går alldeles utmärkt att använda SWOT-analys som person, t.ex när det gäller yrkesval eller karriärplanering. Skillnaden är att fokus ligger på egenskaper som är relevanta för personen i just den situationen.

SWOT

Interna respektive externa

Interna egenskaper är våra egna styrkor och svagheter. Det är sådant som vi själva kan påverka.

Externa egenskaper är möjligheter och hot. Detta är omvärldsfaktorer, vi kan sällan påverka dem på egen hand utan får anpassa oss.

Styrkor

Börja med att lista dina styrkor. Välj ut de 3-5 styrkorna i topp för dig i den aktuella situationen (yrkesval, karriärbyte eller vad du har valt för situation att analysera).

Du ska vara så trygg med de styrkor du väljer ut att du utan att blinka ska kunna berätta om dem i t.ex. en anställningsintervju.

Svagheter

Nästa steg är att titta på dina svagheter i den situation du analyserar. Vi har ofta lätt för att hitta svagheter hos oss själva. Välj ut max tre som påverkar den situation du arbetar med.

Haka inte upp dig för mycket på dina svagheter. Hur hanterar du dem? Istället för att arbeta med att bli av med en svaghet kan vi hitta andra lösningar. Kan vi samarbeta med andra som balanserar våra svagheter?

Möjligheter

Vilka möjligheter har du i den situation du analyserar?

Hot

Vilka hot finns det i omvärlden som påverkar dig i den situation du analyserar?

SWOT för karriärplanering

När det gäller SWOT för karriärplanering så rekommenderar jag följande (engelska) sidor som har bra exempel på frågor att fundera över.
Using a SWOT Analysis in Your Career Planning
SWOT Analysis Questions for Job-Seekers in Career Planning

Att tänka på

Definiera först vilken situation du vill analysera. Det påverkar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som du kommer att hitta,

Tänk på att vad som är en svaghet i en situation kan vara en styrka i en annan situation, och vice versa.

Jag har en post om SWOT även på min engelska hemsida: Using SWOT analysis for personal purposes

GRS i 3 steg

GRS i GRS mentor står för Gör Rätt Saker. Det är viktigt att först fokusera på att göra rätt saker för att sedan göra saker på rätt sätt.

Förutom att Gör Rätt Saker är viktigt i sig så utgör det också första steget i en process. Genom att slopa ett ord i taget får man en struktur att följa.

  1. Gör Rätt Saker – välj vad som är viktigt, välj bort, prioritera.
  2. Gör Rätt – det du väljer att göra, gör det på rätt sätt.
  3. Gör – se till att det som är viktigt blir gjort.

Gör Rätt Saker

Mentorskap – Vem styr?

Igår var jag på en träff med mentorprogrammet för Nätverket Göran och Affärskvinnor Öresund. Träffen hölls på 53:e våningen i Turning Torso, en mötesplats med en fantastisk utsikt.

Kvällens föreläsare var Rolf Hedman som pratade kring “Mentorskapets Sju Utmaningar”. Rolf listade följande:

  1. Syfte, resultat
  2. Närvaro
  3. Frågor
  4. Livsfas var är klienten/adepten
  5. Neutral
  6. Lärande
  7. Engagemang

Mentorskap som en dans

I diskussionen gjordes en jämförelse mellan mentorskap och dans. Jag tycker att det är en mycket bra beskrivning som tydliggör rollerna. Adepten för och mentorn följer, det är adepten som avgör vad mötet ska handla om.

Fokus ligger på adepten. Neutral i listan ovan handlar om att mentorn ska vara utan egen agenda, utan egna mål med samtalen.

Mentorskapets Sju Utmaningar

Rolf Hedman skriver utförligare om Mentorskapets Sju Utmaningar (de tre första) och Mentorskapets Sju Utmaningar – fortsättning (de fyra sista).

Mentorprogram 2012 Helsingborg

ALMI Mentor

ALMI Mentor

Jag har fått ett mycket intressant uppdrag för Almi Företagspartner Skåne. Uppdraget är inom ALMIs projekt Mentor Utveckla Företag och jag ska dra igång ett nytt mentorprogram i Helsingborg hösten 2012.

Mitt uppdrag innebär att jag ska:
+ söka upp tänkbara adepter och mentorer.
+ intervjua tänkbara adepter och mentorer.
+ matcha adepter med mentorer.
+ följa upp alla par adept-mentor två gånger under programmet som pågår i 12 månader.

Målsättningen är att jag ska leverera 15-20 par adept-mentor till ALMI senast i oktober 2012. ALMI-uppdraget kombinerar projektledning, mentor, samtal och bygga kontaktnät. Det ska bli kul!

« Older posts Newer posts »

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑