Jag gör en uppdatering av min svenska hemsida. Det innefattar nya texter, en uppdatering av befintliga texter och en förändring av hemsidans struktur. Arbetet sker organiskt, ändringarna kommer att växa fram över tiden.