Chef har en artikel om Coachning eller manipulation?. Artikeln inleds med följande:

Coachning är förföriskt. Öppna frågor och informell dialog ger en känsla av ett ärligt intresse. Men i själva verket är coachning ingenting annat än ren manipulation, hävdar danske filosofen Finn Janning.

Lite längre ner i texten står det:

När vi coachar medarbetare eller chefer inom en organisation blir syftet att de ska fungera optimalt i linje med verksamhetens mål.
Det handlar om coachning inom givna ramar, inte alls om att medarbetarna själva ska driva sin egen utveckling fullt ut.

Artikeln handlar – som jag ser det – inte om coaching utan om coachande ledarskap. Och då ligger manipulation nära till hands, det är chefen (företaget) som sätter ramarna. Vid professionel coaching är det klienten som bestämmer ramarna, det är en mycket väsentlig skillnad.