Bli en stjärnsäljare med hjälp av coaching

Frukostmöte hos CoachCompanion, idag var rubriken “Bli en stjärnsäljare med hjälp av coaching”. Peter Liljegren och Per Hammar inledde med ett exempel på hur ett säljsamtal inte ska vara. Sedan gick de över till att prata säljsamtal utifrån coachsamtal och GROW modellen.

Det var mycket intressant att se hur väl tekniken i coachsamtal kunde användas i ett säljsamtal. Försäljning handlar om vad kunden behöver, inte om vad säljaren vill sälja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.