Var sann i ditt tal

Låt ditt tal utmärkas av integritet.
Säg bara sådant som du menar.
Undvik att använda orden för att förringa dig själv eller skvallra om andra.
Använd orden med inriktning på sanning och kärlek.

Ta ingenting personligt

Ingenting som andra gör beror på dig.
Vad andra säger och gör är en projicering av deras egen verklighet och deras drömmar.
När du är oemottaglig för andras åsikter och handlingar drabbas du inte av onödigt lidande.

Gör inte antaganden

Våga ställa frågor och säga vad du egentligen vill.
Kommunicera med andra så tydligt du kan för att undvika missförstånd och upprördhet.
Med enbart denna överenskommelse kan du fullständigt förändra ditt liv.

Gör alltid ditt bästa

Ditt bästa skiftar från det ena ögonblicket till det andra. Det är inte alltid detsamma när du är sjuk som när du är frisk.
Gör helt enkelt så gott du kan under alla omständigheter så undgår du självkritik, självförakt och ånger

Don Miguel Ruiz, Fyra grundstenar till ett bättre liv – din guide till personlig frihet

The Four Agreements

1. Be impeccable with your word.
2. Don’t take anything personally.
3. Don’t make assumptions.
4. Always do your best.
Läs mer: The Four Agreements