Coaching utgår alltid från dig och dina behov. Det är du som väljer vad du vill bli coachad kring. Typerna nedan är inte separata tjänster utan ska ses som exempel på inom vilka ämnen och områden jag coachar.

Livscoaching
Livet omfattar både arbete och fritid, livscoaching avser oftast det som är utanför arbetet men kan avse “allt”. Du vill få bättre självkänsla. Du vill få bättre relationer. Du vill bli bättre på att hantera stress och oro. Du vill få bättre balans mellan arbete och fritid. Du vill arbeta effektivare.

Karriärcoaching
Detta handlar om jobb och karriär. Du vill ta ett steg vidare vare sig det är uppåt, i sidled, utåt till annat företag eller starta eget.

Ledarskapscoaching
Du vill bli en bättre ledare – oavsett om du är chef eller inte. Det kan gälla att leda sig själv (personligt eller inre ledarskap) och att leda andra.

Chefscoaching
Du vill bli en bättre chef eller du är ny som chef och behöver stöd i starten.

Executive coaching
Ett annat namn för chefscoaching när målgruppen är personer som sitter i toppen av en organisation.

Affärscoaching
Här är det fokus på ditt företagande. För min del är kunderna i regel enmansföretag eller småföretag.

Projektcoaching
Coaching till projektledare, projektdeltagare eller projektgrupp för att få projektarbetet att fungera bättre.

Hur gå vidare?

Läs Vad är coaching?, Bengt som coach och Sagt om Bengt.

Läs mer med hjälp av min guide.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.