Det här hittade jag hos NY TEKNIK.

Nästan hälften av toppcheferna är första barnet. Det framgår av en undersökning som den amerikanska chefsorganisationen Vistage har gjort. 43 procent av deras tillfrågade medlemmarna är äldst i syskonskaran. Färre än var fjärde var yngsta barnet.

Tidningen USA Today hakade på och fann i sin undersökning att sex av tio tillfrågade chefer var äldst i syskonskaran, skriver norska Dagens Näringsliv.

Upprinnelsen till det hela är en uppmärksammad norsk undersökning, som den vetenskapliga tidskriften Science publicerade i somras. Studien, som är den mest omfattande i sitt slag, bygger på analyser av IQ-tester som gjordes i samband med mönstringen av 241.310 norska män. Av dem framgick att storebror hade 2,3 punkter högre IQ än lillebror. Det blev förstås rabalder och förklaringsmaskineriet satte igång.

Hypoteser kring fosterstadiet avvisades av forskarna Petter Kristensen och Tor Bjerkedal, som tror att det har att göra med social status. Det första barnet får mer uppmärksamhet än de yngre syskonen, och blir automatiskt de yngres lärare. Kanske denna intellektuella träning leder till en något högre intelligenskvot. Skillnaden fanns kvar även när forskarna tagit hänsyn till andra faktorer, som föräldrarnas ålder, utbildning och socioekonomiska status.

I förlängningen kan det innebära att de förstfödda klättrar högst upp på karriärstegen. De är vana vid att vara “bäst”, så de har starkare tro på sig själva. Antagligen har de också större press på sig att bli självständiga och att lyckas.

Ben Dattner, en psykologiprofessor vid New York University, som uttalar sig i USA Today, säger att det inte alltid är bäst att toppchefen är första barnet.

– De löser problemen och är bra på att leda, men småsyskon tar oftare större risker och är snabbare på att anta utmaningar.