Susann Gjerde har skrivit en bok som heter Coaching : vad, varför, hur. Vi har den som kursbok i coachutbildningen jag går hos CoachCompagniet. Jag gillar boken, den är bra skriven med bra innehåll och en bra struktur.

Boken har följande baksidestext:

I boken visas hur coaching kan göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Den visar också hur dessa kan realiseras.

Vad?
Här ges en introduktion till vad coaching är. Här presenteras filosofiska traditioner och teorier och boken visar hur dessa används i praktiken. Detta utgör grunden för en effektiv coaching.

Varför?
Boken visar varför coaching kan vara ett viktigt redskap både i rollen som ledare och för den egna utvecklingen. Samtidigt ges en grund för den som vill utvecklas inom coachingområdet.

Hur?
Sist, men inte minst, visar boken hur man utför coaching. Här ges inblickar i metoder, färdigheter och redskap inom coaching. Boken ger råd och pekar på fallgropar inom coachingen – det finns många exempel genom hela boken.

Jag kommer att använda den som referensbok efter kursen, det finns många exempel att gå tillbaka till.