Ta plats på scen

Dags för frukostmöte på CoachCompagniet, idag var det Anna Arwidson som pratade på temat “Ta plats på scen”. Det var intressant att höra om kommunikation och kroppspsråkets betydelse (cirka 60% av budskapet). Vi såg och kände (via övningar) hur man genom att förändra sitt kroppsliga agerande förändrar den bild man ger andra. En nyttig påminnelse!

Uppdatering.
Att kroppsspråket har så stor betydelse i vår kommunikation visar sig vara en myt: Words Do Matter – Busting the Mehrabian Myth.

Nätverka som mest när du behöver det som minst

Nina Jansdotter, karriärcoach och författare, ger goda råd i Chef nummer 12.

Nätverka som mest när du behöver det som minst. I högkonjunktur jobbar man så mycket att man inte hinner luncha och mingla. Sedan sitter man där med sin gamla telefonbok när de dåliga tiderna kommer. Skapar man i stället långsiktiga relationer kan man ha glädje av dem i goda och dåliga tider. Folk är känsliga för om man bara hör av sig när man behöver hjälp.

Nätverkande handlar mycket om att ge, inte bara om att få.

Fem frågor för fastnare

I Chef nummer 12 finns fem frågor som de har hämtat från Psychology Today. Frågorna kan användas av den som är i valet och kvalet att byta jobb.

  1. På en skala mellan fasa och gjädje, hur glad är du att gå upp ur sängen och gå till jobbet?
  2. På en skala mellan koma och utmaning, hur mycket lär och utvecklas du professionellt?
  3. På en skala mellan förakt och nöje, hur inspirerande, stödjande eller produktiva är relationerna till kollegerna?
  4. På en skala mellan patetisk och stolt, hur är nuvarande lön och ansvar i förhållande till din ambition?
  5. På en skala mellan kicksökeri och trygghetsnarkomani, hur stor yrkesmässig risk kan du ta just nu i mitt liv?

Det är en annorlunda formulering på skalorna, vanligen använder man 1-5 men de ovan är onekligen tankeväckande.

Hoppjerka, expert eller karriärklättrare

Decision Dynamics har tagit fram ett verktyg som heter Karriärmodellen. Det ingick i coachutbildningen på CoachCompagniet att få göra en sådan test. Jag tycker att Karriärmodellen är mycket intressant, resultatet var mycket givande och ett bra underlag i min egen coaching. Man får en ökad kunskap om vad som driver en.

Ledarna har en artikel, Hoppjerka, expert eller karriärklättrare – nu går karriären inte spikrakt uppåt längre, som handlar om Rikard Larsson som är en av personerna bakom Karriärmodellen. Rikard säger så här:

Vi går alla omkring med förutfattade meningar om vad som är en bra och lycklig karriär. Vi lyssnar inte till vårt hjärta utan styrs av våra ideal, men då riskerar man att göra karriär på andras villkor och förlora mycket motivation.

Ledarna har en bra beskrivning av de fyra typerna som Karriärmodellen redovisar. Resultatet av testen är bland annat grafik som visar hur man ligger till i de fyra varianterna.

Karriärmodellen visar på fyra olika karriärinriktningar: experten som ÄR sin specialiserade, långsiktiga karriär, den linjäre som GÖR karriär uppåt i hierarkin, den utvidgande som UPPTÄCKER sin karriär sidledes till nya, näraliggande områden och den episodiske som byter så ofta till helt nya områden att han/hon inte ens tror sig ha någon karriär.

De fyra karriärinriktningarna:

Experten
Experten gör ett specialiserat val och håller sedan fast vid det under hela sitt arbetsliv. Han/hon identifierar sig med sitt yrke och siktar på att fördjupa sig och bli så bra som möjligt samt hålla på så länge som möjligt.

Den linjära
Den linjära gör sin karriär genom att klättra uppåt – ju högre desto bättre. Det är en välkänd typ, och många tror att det är detta man menar när man pratar om karriär.

Utvidgaren
Utvidgaren upptäcker sin karriär sidledes. Han/hon följer ett traditionellt spår i några år, men känner sedan att motivationen börjar dala och hittar då till ett nytt närliggande yrke. Så fortsätter det sedan genom arbetslivet i fem-tio-årsperioder.

Episodikern
Episodikern byter jobb så ofta som möjligt och riktar in sig på så varierande saker som möjligt. Ofta byter han/hon till helt nya yrken vartannat år.

Retorik till frukost

CoachCompagniet anordnar en serie frukostseminarier, idag var det dags att prata om retorik. Föreläsare var Annika Scholander från Retorikforum. Det blev en mycket givande timme, både när det gäller retorik och sådant som är användbart även i andra sammanhang.

Retorik handlar om förmågan att övertyga sig själv och andra, att kommunicera effektivare. Det handlar också om att göra sig medveten om vad man vill signalera.

De tre grundläggande medlen för att övertyga nämndes också, Ethos, Pathos och Logos.

En kommentar gällande både retorik och personligt varumärke blir en tankeställare för mig, “tydligt utåt kräver tydligt inåt”.

XING

XING är ett affärsnätverk med cirka 1,5 miljoner användare. Dess tyngdpunkt ligger i Europa vilket gör det möjligt att kombinera internet med möten i verkliga livet. Det finns t.ex. en grupp som täcker Öresundsområdet.