Dagens frukostmöte hos CoachCompanion var om Supervision – coachande handledning. Britt Weide, utbildad hos Coaching Supervision Academy, pratade kring supervision. På svenska är det handledning av coacher, man coachas kring arbetet med en klient.

Vi kom in på skillnaden mellan mentorcoach och supervision.
Mentorcoach = coachar en coach i coachrollen.
Coach supervisor = handleder coachen i klientarbete, alltså tredje person.

Som avslutning på mötet kördes ett exempel, Britt hade supervision av en coach. Även om det bara var cirka 15 minuter märktes det hur effektivt handledning är när det gäller att komma vidare i coachprocessen.