Som en följd av Life Coach Marketing & Blogging Program har jag beslutat mig för att dela upp hemsidan för Key Coaching per språk. Det blir en engelsk version och en svensk.

Arbetet med den svenska versionen (där du är nu) pågår, det är framför allt menyn och sidorna som ska uppdateras.

Uppdatering 1 maj 2011.
Nu är hemsidan i stort sett klar (för den här gången). Det är några mindre saker som ska läggas till, i övrigt har jag fått det på plats som jag vill ha här.