Midzone i Malmö är en smart idé, en korsning mellan kontorshotell och affärsnätverk. De skriver själva att Midzone är “för rörliga egenföretagare, nyföretagare, fria agenter och entreprenörer”.