Connect Skåne – nätverk av affärsänglar

Midzone har en serie träffar kallade “Nätverk presenterar sig. Gäst idag var CONNECT Skåne som kallar sig “Skånes starkaste nätverk för näringsliv och entreprenörer”. Idén bakom CONNECT är att genom frivilliga insatser sammanföra entreprenörer med de finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser som behövs för att skapa och utveckla tillväxtföretag i Sverige.

CONNECT har en intressant process som heter Språngbrädan. I flera steg hjälps entreprenören i sin utveckling av affärsidén.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.