Jag var en av sju coacher som tillsammans med Marknadsföreningen anordnade AfternoonTea: Mod & Coaching på SHIP i Helsingborg.

Coaching – seriöst eller bondfångeri?
Är coaching något att använda i företaget? Vill du bli modigare? I en Workshop med sju coacher får du prova på att coacha och bli coachad. Temat för eftermiddagen är mod. Sofia Sievertsdotter presenterar utifrån sin senaste bok ”Modig” ett antal frågor som coachingen sedan utgår ifrån.

De sju coacherna var Lasse Svedenstedt, Desirée Allard, Sofia Sivertsdotter, Evalena Östensson, Eva Lindstedt, Agneta Hiller och jag. Drygt trettio personer kom till mötet, trots vinterväder. Efter att Sofia pratat om mod och sin bok delade vi upp oss med en coach per bord för samtal runt vad mod innebär.

Vi coacher skapade en gemensam presentation till mötet, hämta som PDF-fil.