Hösten 2007 gick jag en yrkesutbildning till diplomerad coach hos CoachCompagniet, som numera heter CoachCompanion. Kursen är enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation).

Från diplomeringen den 29 november 2007.
För att få sitt diplom skulle man göra en coachsession, jag fick följande omdöme.

Du håller dig i bakgrunden och sprider ett lugn i coachingen. Starkt klientfokus. Via kraftfulla frågor sovrar du ut med klienten. Du utforskar olika vägar, testar vilja och villighet. Mästare på att hålla klientens agenda. Du är en resonerande coach som känner in.
Anna-Lena Smith, ICF ACC certifierad coach, och Rachid Toufik, ICF ACC certifierad coach.

Kursinnehåll.
Kursen bygger på de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt. De 11 coach-kompetenserna är:
+ Etik och professionalitet
+ Förtroende och närhet
+ Aktivt lyssnande
+ Direkt kommunikation
+ Utforma handlingar
+ Framsteg och ansvarstagande
+ Coachingöverenskommelse
+ Coachingnärvaro
+ Kraftfulla frågor
+ Skapa medvetenhet
+ Planera och sätta mål

Metod.
Undervisningen baseras på aktionsinlärning. CoachCompagniet lägger största fokus på praktiska tillämpningar i undervisningen. Övningarna är många och varierande eftersom coaching inte kan läras in enbart genom teori. Med utgångspunkt från deltagarnas egna erfarenheter och kompetens varvades teori och praktik i de olika momenten. Utbildningen har sin utgångspunkt i skandinavisk affärskultur.

Kursupplägg.
+ Två utbildningsdagar/månad i 4 månader samt 1 diplomeringsdag.
+ Samtliga 11 coachkompetenser enligt ICF presenteras, tränas och sammanlänkas genom praktik och teori.
+ Egen personlig coach samt egna övningsklienter under utbildningstiden.
+ Studier på egen hand mellan kursdagarna och egna valda hemuppgifter.

Länkar och information.
En del text är lånad från CoachCompagniet där jag gick min utbildning till diplomerad coach.

Hur gå vidare?

Läs mer om mig och mitt företag, vad vi gör och hur vi arbetar.

Vill du anlita mig eller har några frågor – kontakta mig.