Tag: Lund

BNI Star i Lund

Idag var jag gäst hos BNI Star i Lund, inbjuden av Anders Lundin från Velocity Management Group AB som jag träffade på PMI Projektverktygsdag.

Jag kände till BNI (Business Network International) sedan tidigare men det var första gången jag var med på något av deras möten. Det blev ett intressant frukostmöte, väl strukturerat med fokus på affärer och relationer. Medlemmarna i teamet (gruppen) fick vars sextio sekunder för att tala om sitt företag och vad de söker. Vi gäster fick också vars sextio sekunder för introduktion och vad vi söker. Därefter höll en medlem en längre presentation på tio minuter som följdes av en avrapportering av tips och BNI-relaterade affärer. Hela mötet var avklarat på 1,5 timme, effektivt och givande.

För min del som reser kollektivt och bor i Helsingborg blev det en extra tidig morgon, jag gick upp fyra för att vara i tid till BNI-mötet.

PMI Projektverktygsdag

PMI Sweden Chapter anordnade en Projektverktygsdag:

Tisdagen den 26 oktober slår vi upp portarna på Star Hotel i Lund för en inspirerande projektverktygsdag. Vad är då en projektverktygsdag? Vi har bjudit in representanter från ett antal projektrelaterade företag för att åskådliggöra hur man kan underlätta och effektivisera sitt arbete på olika sätt och med olika verktyg, simuleringar och metoder.

Projektverktygsdagen vänder sig till projektledare, sponsorer, projektmedlemmar och beslutsfattare som alla har det gemensamt att de arbetar med projekt i sin verksamhet.

Keynote var Rikard Larsson och Ingela Goteman från Decision Dynamics som pratade om Beslutsstilar, Karriärdrivkrafter och ProjektDiamanten. En mycket intressant presentation och den som låg närmast mitt område eftersom jag arbetar mer med människor än med projekt som sådant.

Sedan var det ett antal presentationer med fokus på verktyg, bland annat från Velocity Management Group AB som jobbar med Theory of Constraints, TOC och Critical Chain Project Management, CCPM.

Sammantaget en givande dag med intressanta presentation och utställare samt möjlighet att nätverka.

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑