Tag: bp

Största karriärfaktorn – öppna nätverk

För en månad sedan skrev jag om Öppna och stängda nätverk – var öppen!. Veckans Affärer skriver om betydelsen av öppna nätverk i Största karriärfaktorn – förklarar hälften av all framgång.

Att nätverkande är viktigt är ingen nyhet, men det är inte storleken som räknas utan öppenheten.

En studie av ledarskapsforskaren Robert Burt vid the University of Chicago Booth School of Business på analytiker, bankers och chefer från hela världen finner att upp mot hälften av all variation i deras mått på karriärframgång beror på skillnaden mellan att ha ett öppet eller slutet nätverk. Måttet för karriärframgång inkluderar lön, renommé, och befordringar.

Skillnaden mellan nätverkstyperna är att ett öppet nätverk präglas av länkar mellan människor från väldigt olika grupper, medan slutna nätverk består av länkar mellan människor som i hög grad delar samma nätverk och känner varandra.

Öppna och stängda nätverk – var öppen!

Chef skriver om Att vara spindeln i nätet viktigast för karriären. Det är en intressant artikel, nätverkande är bra för egen utveckling såväl som för karriär och att skaffa kunder. Artikeln pratar om två olika typer av nätverk, öppna (varierade) och stängda (personer som liknar dig själv). Vill man få vidgade vyer och nya impulser är det öppna nätverk som gäller. Stängda nätverk känns trygga men ger mindre eftersom alla i nätverket liknar varandra.

Jag tycker om deras definitioner av öppna nätverk.

Öppet nätverk: Ditt nätverk innehåller personer med olika bakgrunder och från olika branscher där du ofta fungerar som en länk mellan olika nätverkskluster.

Forskning visar att öppna nätverk har fördelar.

Studien från Chicagos universitet visar att människor med öppna nätverk var mer produktiva, hade bättre löneutveckling och en bättre personlig utveckling. Det räcker alltså med att ingå i ett öppet nätverk för att förbättra dina karriärsmöjligheter.

Du kan läsa mer i artikel hos Chef, deras sammanfattning är såhär:

En enkel förklaring till varför personer i öppna nätverk är mer framgångsrika är att personer i stängda nätverk ofta får höra samma idéer och enkelt kan bekräfta sina egna – medan du i ett öppet nätverk ständigt blir ifrågasatt och får olika förslag på idéer och projekt.

Fundera och agera

Hur ser ditt nätverkande ut, öppet eller slutet?

Vad kan DU göra för att stärka ditt befintliga nätverk?

Vad kan DU göra för att utöka ditt nätverk?

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑